تصمیم بر این است كه در نیمه دوم سال ۸۷ قطعی برق در كشور وجود نداشته باشد و موضوع قطعی برق ، به صفر برسد. پرویز فتاح وزیر نیرو در گفت وگو با مهر گفت: تابستان امسال در مصرف برق خانگی و صنعتی افزایش چندانی نداشتیم و مردم مشاركت خوبی در صرفه جویی داشتند، اما در مصرف برق تجاری از افزایش برخوردار بوده ایم. وی با بیان اینكه اداره هواشناسی وضعیت بارندگی امسال را عادی توصیف كرده است، گفت: وضعیت پاییز امسال از تابستانی كه سپری كردیم حساس تر خواهد بود و این بستگی به شیوه بارش و نزولات آسمانی دارد كه چقدر بارندگی داشته باشیم. فتاح تصریح كرد: تعرفه آب و برق در سال ۸۷ بر اساس تصویب مجلس هیچگونه افزایشی نداشته و در سال ۸۸ با نظری كه دولت به صورت لایحه خواهد داد و مجلس هم بر روی آن بحث می كند وضعیت تعرفه ها مشخص خواهد شد. وزیر نیرو با بیان اینكه تابستان امسال در بحران خشكسالی و كم آبی قرار داشتیم، گفت: مدیریت خوبی در كشور در این خصوص اعمال شد و در مصرف آب در سال ۸۷ در مقایسه با سال ۸۶ از وضعیت خوبی برخوردار بودیم. به گفته وی، امسال ما در هیچ نقطه ای جیره بندی آب نداشتم و مردم با رعایت مصرف آب وزارت نیرو و در مجموع دولت را یاری كردند.