انتشار ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشاركت طرحهای نیروگاهی منتظر مصوبه هیأت دولت و در مراحل نهایی است. مصطفی علی ربانی مجری طرح های بخار سازمان توسعه برق در گفت وگو با مهر در خصوص زمان انتشار اوراق مشاركت طرح های نیروگاهی كشور گفت: هنوز مجوزهای سازمان توسعه برق ایران برای انتشار اوراق مشاركت آماده نیست و ما منتظر دریافت مصوبه انتشار ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشاركت طرح های نیروگاهی از هیأت دولت هستیم.مجری طرح های بخار سازمان توسعه برق ایران افزود: سازمان توسعه برق ایران پیگیر دریافت مجوزهای لازم برای این كار است و امید می رود بتواند طبق گفته مدیرعامل سازمان، انتشار اوراق مشاركت را بعد از ماه مبارك رمضان داشته باشد. وی تصریح كرد: نرخ سود اوراق مشاركت را هیأت دولت تصویب می كند و سازمان توسعه برق نمی تواند نرخ سود خاصی برای اوراق مشاركت تعیین كند. وزارت نیرو برای انتشار اوراق مشاركت با بانك مركزی و بانك صادرات مذاكره كرده و بر این اساس ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشاركت مخصوص سازمان توسعه برق مصوب شده؛ ضمن اینكه ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز به صورت وام و تسهیلات به این سازمان پرداخت می شود. این دو منبع مالی را هیأت دولت تصویب كرده كه در حال طی مراحل است.این درحالی است كه وزارت نیرو بازگشت سرمایه اوراق مشاركت را تضمین می كند.