مدیر مجتمع آلومینیوم اراك - ایرالكو گفت: از ابتدای سال تا كنون امسال ۱۰۸ هزار و ۹۳۱ تن آلومینیوم مذاب ناخالص و شمش آلومینیومی در این مجتمع تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه شد. مرتضی مرجانی در گفتگو با مهر در اراك افزود: از مجموع تولیدات این كارخانه، ۵۰ هـزار و ۳۸۵ تـن به ارزش یك هزار و ۴۲۵ میلیارد ریال صادر شده است كه نسبت به مـدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد رشد نشان می دهد. مرجانی تصریح كرد: ۳۳ هزار و ۸۹۸ تن از تولیدات به ارزش یك هزار و ۱۲ میلیارد ریال به نقاط مختلف كشور و ۱۶ هزار و ۴۸۷ تن به ارزش ۴۱۳ میلیارد و ۷۵۷ میلیون ریال به خارج كشور صادر شده است. وی با اشاره به اینكه در تولید آلومینیوم مذاب و شمش نسبت به سال گذشته رشد داشتیم، خاطر نشان كرد: از ۱۰۸ هزار و ۹۳۱ تن آلومینیوم تولید شده، ۵۲ هزار و ۵۹ تن آلومینیوم مذاب ناخالص است كه نسبت به مدت مشابه قبل آن ۲۷ درصد افزایش تولید دارد همچنین ۵۶ هزار و ۸۷۲ تن تولیدات امسال این شركت نیز به انواع شمش تبدیل شده است كه نسبت به مدت مشابه قبل هشت درصد رشد در تولید دارد. مرجانی در ادامه با اشاره به اینكه طرح نوسازی آلومینیوم سازی اراك در دست انجام است و بخشهایی از آن راه اندازی شده است،گفت: از مجموع تولیدات امسال ۴۶ هزار و ۷۹۷ تن آلومینیوم مذاب در كارخانه قدیمی و پنج هزار و ۲۶۲ تن در كارخانه جدید تولید شده است. وی با اشاره به اینكه اكنون بخشهایی از كارخانه قدیم و جدید در چرخه تولید قرار دارد، گفت: تلاش دست اندركاران این كارخانه راه اندازی هر چه سریعتر طرح جدید است. ایرالكو با ۳۵ سال سابقه در اراك قطب تولید آلومینیوم كشور است.