افزایش ۵۵ درصدی هزینه های انرژی در آلمان سیاستمداران این كشور را به سمت افزایش تولید برق هسته ای سوق داده است.

به نقل از واحد اطلاعات اكونومیست، در صورت پیروزی حزب دموكرات مسیحی در انتخابات سال آینده آلمان، سیاستهای دولت این كشور در زمینه انرژی هسته ای تغییر خواهد كرد و این كشور به سمت هسته ای شدن گام برخواهد داشت.

بر اساس سیاستهای هسته ای دولت آلمان طی سال ۲۰۰۲ ، ساخت و توسعه نیروگاههای جدید هسته ای در این كشور ممنوع اعلام شد و دولت تصمیم گرفت فعالیت ۱۷ نیروگاه هسته ای این كشور تا سال ۲۰۲۱ كاملا متوقف شود . ائتلاف گروهها و احزاب سیاسی آلمان با حزب سبز این كشور علت اصلی اتخاذ این تصمیم بود .

اما با توجه به حمایت حزب دموكرات مسیحی از گسترش انرژی هسته ای ، پیش بینی می شود پیروزی این حزب در انتخابات سال آینده ، موجب تغییر نگرش و سیاستهای دولت آلمان در زمینه استفاده از انرژی هسته ای شود . این در حالی است كه افزایش قیمت انرژی ، فشار زیادی را بر مردم آلمان وارد كرده است. ۴۰ درصد مردم آلمان در نظرسنجی دسامبر گذشته از گسترش فعالیت نیروگاههای هسته ای این كشور حمایت كردند ولی این رقم در نظرسنجی ماه گذشته به بیش از ۵۴ درصد رسیده است .

این مساله احتمال تغییر نگرش و سیاستهای دولت آلمان در زمینه انرژی هسته ای را افزایش داده است . افزایش ۵۵ درصدی هزینه های انرژی در آلمان نسبت به سال ۲۰۰۲ ، موجب شده تا مردم این كشور از طرح دولت برای گسترش تولید برق هسته ای حمایت كنند . این در حالی است كه قیمت برق در آلمان برای مصارف خانگی و صنعتی به ترتیب ۳۱ و ۶ درصد بالاتر از میانگین قیمت برق در اتحادیه اروپا است .