از مجموع ۱/۴۹ هزار مگاوات نیروگاه نصب شده در كشور بالغ بر ۶/۷ هزار مگاوات آن متعلق به نیروگاه های برق آبی و۶/۴۸ هزار مگاوات آن مربوط به نیروگاه های حرارتی است. در حال حاضر ۲۰ نیروگاه برق آبی دركشور وجود داردكه بیشترین میزان تولید برق درنیروگاه های كارون ،۳ مسجد سلیمان، شهیدعباسپور، دز و كرخه انجام می شود. این در حالی است كه در كشور ما پتانسیل ایجاد ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه برق آبی وجوددارد. استفاده از نیرگاه های برق آبی علاوه بر تولید انرژی پاك مزیت های دیگری چون تأمین، انتقال و ذخیره آب، مهار سیلاب، صرفه جویی در مصرف سوخت های فسیلی و... را به دنبال دارد. بنا بر اعلام مسئولان آب كشور در پی وقوع خشكسالی اخیر كه در ۴۰ ساله گذشته بی سابقه بود ومیزان بارندگی ها دركشور به۱۴۰ میلی متر رسید، هم اكنون ذخیره آب پشت سدهای كشور به ۱۰ میلیاردمتر مكعب رسیده كه در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته ۳۹ درصد كاهش را نشان می دهد. از سوی دیگر بر اساس آمار دیسپاچینگ ملی نیروگاه های برق آبی در مرداد امسال معادل ۴۵۲ هزار و ۲۷۷ مگاوات برق وارد شبكه نموده اند كه در مقایسه با تولید مرداد سال گذشته (یك میلیون و ۶۶۴ هزار و ۵۳۴ مگاوات) نشان دهنده كاهش ۸/۷۲ درصدی است.

همچنین این آمار نشان می دهد كه در پی وقوع خشكسالی بی سابقه اخیر، تولید نیروگاه های برق آبی از ابتدای سال ۸۷ تا پایان مرداد معادل سه میلیون و ۲۷۶ هزا رو ۹۵۸ مگاوات ساعت دربرابر تولید ۱۰ میلیون و ۵۸۵ هزار و ۲۵۴ مگاوات ساعت مدت مشابه سال گذشته از یك كاهش ۶۹ درصدی برخوردار شده است.این كاهش تولید در نیروگاه های برق آبی، خود را به صورت خاموشی های زمان بندی شده از ابتدای تیر سال جاری نشان داد. بنابر اعلام مسئولان برق، درحالی كه میزان تولید برق كشور معادل ۳۳ هزار مگاوات است اما به دلیل تقاضای ۳۷ هزار مگاواتی دركشور، درپاییز امسال نیز با كمبود برق و در نتیجه خاموشی مواجه خواهیم بود.مواردی چون رشد وافزایش بی رویه مصرف برق، عدم اصلاح تعرفه برق، تأمین نشدن منابع مالی لازم برای اجرای طرح های تولید برق و متوقف ماندن طرح های در دست اجرا، سرمای سخت زمستان گذشته، تعمیر نیروگاه های حرارتی و خروج اضطراری این نیروگاه ها از چرخه تولید، فرسوده بودن تجهیزات شبكه توزیع وانتقال وهدر روی برق همچنین مشتریان غیر مجاز از جمله دلایل وقوع خاموشی ها در كشور به شمار می رود كه با مدیریت صحیح وانجام سرمایه گذاری لازم درطرح های برق آبی می توانستیم در فرصتی كه از دست دادیم هم از آب ذخیره شده پشت سد ها و هم از برق نیروگاه های آن در این ایام استفاده كنیم.

علی رضا محمد