شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برنامه خاموشی های احتمالی (از ۶ تا ۱۲ مهر) را اعلام كرد. به گزارش ایسنا، بر اساس این برنامه از ساعت ۲۴ تا ۲ بامداد گروه های ۸ و۹ و ۱۰ ; از ساعت ۲ تا ۴ گروه های ۱۱ و ۱ ; از ساعت ۴ تا ۶ گروه ۲ ; از ساعت ۶ تا ۸ گروه های۳ و ۴؛ از ساعت ۸ تا ۱۰ گروه ۵ ; از ساعت ۱۰تا ۱۲ گروه های ۶ و۷ ; از ساعت ۱۲ تا ۱۴ گروه های ۸ و ۹ ; از ساعت ۱۴ تا ۱۶ گروه های ۱۰ و ۱۱؛ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ گروه های ۱ و ۲ ; از ساعت ۱۸ تا ۲۰ گروه ۳؛ از ساعت ۲۰ تا ۲۲ گروه های ۴ و ۵ ; از ساعت ۲۲ تا ۲۴ گروه های ۶ و ۷ دچار خاموشی احتمالی خواهند شد. در اطلاعیه فوق از مشتركان درخواست شده پس از بروز خاموشی ها در حد امكان وسایل برقی خود را از مدار برق خارج كرده و پس از برقراری مجدد برق نسبت به برقرار كردن وسایل برقی اقدام كنند.