معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: نداشتن خاموشی برق در چند روز گذشته در كشور به معنی این نیست كه برنامه خاموشی برق به محض افزایش مصرف از تولید برق اجرا نمی‌شود.

عباس علی‌آبادی اظهار داشت: تمام تلاش وزارت نیرو این است كه خاموشی برق را در شبكه برق اعمال نكند و در حال حاضر نیز طبق برنامه‌ای كه در اواخر شهریور ماه اعلام شد برنامه زمان‌بندی خاموشی برق در فصل پاییز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: با توجه به آغاز برنامه تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی در فصل پاییز در حال حاضر تولید برق با نیاز مصرف برق برابر است، اما این به منزله این نیست كه مشتركان برق همكاری خود را برای كاهش مصرف برق با ما همانند گذشته ادامه ندهند.

عباس علی‌آبادی معاون جدید وزیر نیرو در امور انرژی و برق در اولین جلسه مطبوعاتی خود در ۲۶ شهریورماه سال جاری اعلام كرده بود كه در حال حاضر وضعیت شبكه برق در حالت برابر قرار دارد و به دلیل عدم تولید برق توسط نیروگاه‌های برق آبی با ادامه روند خشكسالی و افزایش مصرف برق، خاموشی‌های زمان بندی شده در فصل پاییز خواهیم داشت.