حمید الله رضایی گفت: هنر مجسمه سازی را باید به علت هزینه و مخارج سنگینش از دیگر رشته های هنری جدا دانست که این عامل، علت عدم شرکت هنرمندان مجسمه ساز در دو سالانه ها نیز هست.

حمیدالله رضایی گفت: هنر مجسمه سازی رشته ای جوان است، بنابراین دانشجویان ما جوانانی هستند که در کنار پیشکسوتان مجسمه سازی، بعد از انقلاب و با انقلاب فرهنگی به معنا و جوهره نزدیک شده اند و در سطح جهانی فعال و پویا و نیک درخشیده اند.

وی افزود: به دلیل معناگرا بودن مردم کشور ما در مجسمه سازی سعی شده این گرایش (گرایش به معنا) در افکار و اعمال نیز به وجود آید، به گونه ای که افکار هنرمندان مجسمه ساز به روز باشد و با تمام کشورها و دانشگاه های دنیا ارتباط برقرار کنند که این توجه به مبانی موجب تعجب دیگر کشورها از جمله ایتالیا، آلمان، فرانسه و انگلیس شده است.

عضو شورای انتخاب آثار اکسپوی در پاسخ به معیار انتخاب آثار گفت: آثار هنری ارایه شده به این اکسپوی باید دارای ارزش و جایگاه خاصی باشد به گونه ای که در درون آن چیزی برای ارایه نهفته باشد که صورت و معنای آن پاسخگوی این اکسپوی باشد.

رضایی اظهار داشت: اولین اکسپوی مجسمه سازی که با حمایت سازمان زیباسازی شهرداری تهران و انجمن هنرمندان مجسمه ساز، آبان ماه در خانه هنرمندان برگزار می شود، سعی می کند در زمینه اقتصادی قدم بردارد و به داوری و قیمت گذاری آثار کمک کند تا از لحاظ اقتصادی هنرمندان مجسمه ساز را حمایت کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مجسمه به عنوان هنری که زیباترین حرف ها و خلاقیت ها را در درون خود دارد، هم از نظر تاریخی و هم ضبط لحظات خاص به شکل مجسمه، دارای نوآوری است که وقتی با تمکن مالی همراه می شود فعالیت های خلاقانه را به وجود می آورد.

رضایی در پایان اظهار داشت: هیات انتخاب آثار، هیات قیمت گذاری و ارزش گذاری وضعیت هنر مجسمه سازی را در این اکسپوی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد داد.