نشریه نشنال جئوگرافیك طی گزارشی از بحران كم آبی در ایران اعلام كرد به دلیل برداشت بی رویه طی ۱۵ سال گذشته ۵/۷ متر از سطح آب های زیرزمینی ایران كاسته شده است.

به نقل از پایگاه نشنال جئوگرافیك ، رشد چشمگیر تقاضا و مصرف آب كه موجب شده تا میزان بهره برداری و استحصال از منابع آبی زیرزمینی ایران بیشتر و سریع تر از تجدید و احیای آنها شود ، خسارات زیادی را به زمینهای كشاورزی این كشور وارد كرده است .

بر اساس برآوردهای آماری سطح آبهای زیر زمینی ایران طی ۱۵ سال اخیر به طور میانگین هر سال نیم متر كاهش داشته است . با پایین رفتن سطح آب ، خاك و زمین های كشاورزی حامی خود را از دست داده و این مساله موجب افزایش رانش زمین و نشست آن شده است . مشاهدات رادارهای فضایی جدی بودن این مشكل در ایران را نشان می دهد .

با توجه به مقایسه عكسهای ماهواره ای سطح زمین و میزان منابع آبی زیر زمینی بین سالهای ۱۹۹۷ تا كنون ، جدی بودن مشكل پایین رفتن منابع آبی و افزایش رانش و نشست زمین به خوبی نمایان است . اكثر مناطق ایران خشك است و تنها ۱۰ درصد كشور، باران كافی برای تامین تقاضا را دریافت می كند . مابقی مناطق ایران برای تامین تقاضای آب خود نیازمند منابع آبی زیرزمینی هستند .

یك كارشناس نشریه نشنال جئوگرافیك می گوید : حدود ۵۰ درصد آب مورد نیاز ایران از طریق سفره های زیر زمینی تامین می شود . رشد جمعیت به همراه توسعه اقتصادی در بخشهای صنعت و كشاورزی موجب رشد فزاینده تقاضای آب در ایران شده است . ولی ذخایر آبهای زیر زمینی قادر به تامین تقاضای آب ایران نیست .

وی افزود: زمینهای كشاورزی برای كشت پسته در رفسنجان بیشترین آسیب را از كاهش منابع آبی زیر زمینی و رانش و نشست زمین دیده است .

یك استاد دانشگاه ایران نیز گفت : كشاورزان هر سال مجبورند چاههای عمیق تری حفر كنند. مناطق شهری مثل تهران نیز به شدت از نشست زمین زیان دیده است .

بر اساس این گزارش نشست زمین و تضعیف خاك خشك ، آسیبهای وقوع زلزله احتمالی در تهران یا سایر مناطق شهری ایران را به شدت افزایش داده است .