در اقدامی ضربتی آب مورد نیاز فضاهای سبز كشور از آب شرب به طور كامل جدا می شود. «مجید نامجو»-مدیر عامل آب و فاضلاب كشور- گفت:براساس توافقنامه منعقده جدید میان شركت آب و فاضلاب و وزارت كشور آب مورد نیاز فضاهای سبز به طور كامل از آب شرب جدا می شود.وی با اعلام این كه این كار در اقدامی ضربتی صورت خواهد گرفت،توضیح داد: نظام نامه این طرح تدوین شده است و در حال پیگیری قرار دارد.به گزارش برنا، نامجو ادامه داد:طرح ضربتی فوق برای هر یك از شهرهای كشور به صورت مجزا عملیاتی می شود.مدیرعامل شركت آب و فاضلاب كشور خاطرنشان كرد:وزارت نیرو خود را موظف می داند كه آب فضاهای سبز را از سایر منابع تامین كند.نامجو در ادامه تصریح كرد:طرح جداسازی تامین آب فضاهای سبز از آب شرب باعث اضافه شدن حدود ۳درصد آب به بخش آب شرب كشور خواهد شد.وی از اختصاص بودجه ای جداگانه برای این طرح خبر داد.