مخبر كمیسیون انرژی مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی از واقعی شدن قیمت برق حمایت می‌كند اما این به معنای افزایش قیمت‌ این محصول در سال آینده نیست.

علی ادیانی راد اظهار داشت: دولت هنوز ریز مجموعه تعرفه‌های برق را در اختیار مجلس و كمیسیون مربوطه برای بررسی بیشتر قرار نداده است.

وی ادامه داد: بحث واقعی شدن قیمت تمام شده برق در سال ۸۸ به معنای این نیست كه قرار است قیمت برق افزایش یابد بلكه این موضوع بدین معنا است كه باید قیمت‌ها واقعی شود.

ادیانی راد تاكید كرد: بحث واقعی شدن قیمت‌های انرژی در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی و تاكید شده است ،بنابراین با عنایت به طرح تحول اقتصادی كه یكی از مبانی آن واقعی شدن قیمت‌ها و هزینه‌هاست به نظر می رسد این موضوع برای كشور سودمند و مفید باشد.

مخبر كمیسیون انرژی‌ تصریح كرد: مطمئنا واقعی شدن قیمت‌های برق موجب كنترل مصرف و اعمال مدیریت مصرف می‌شود چرا كه این موضوع موجب می‌شود تا مشتركان پرمصرف به دلیل جریمه‌های سنگین مصرف خود را كاهش دهند.

نماینده مردم قائم شهر در خصوص تامین سوخت نیروگاه‌ها گفت: كمبود سوخت نیروگاه‌ها هر سال در فصل زمستان رخ می‌دهد و این موضوع یك وضعیت نگران كننده‌ای را در این فصل ایجاد می‌كند.

وی افزود: نیاز سوخت برای نیروگاه‌های حرارتی در فصل زمستان روزانه ۱۷۰ میلیون متر مكعب گاز است كه در فصل زمستان تنها ۴۰ میلیون مترمكعب تحویل نیروگاه‌ها داده می‌شود.

وی ادامه داد: به دلیل اینكه تامین گاز خانگی در زمستان در اولویت شركت گاز است، بنابراین باید نیروگاه‌ها از هم‌كنون به فكر تامین سوخت جایگزین باشند تا مشكلی برای نیروگاه‌ها ایجاد نشود.