فیلم مستند «مشی و مشیانه» ساخته حسن نقاشی در جشنواره قومیت‌ها و فرهنگ عامه رومانی (ECO-ETNO-FOLK FILM) موفق به دریافت جایزه نقدی و دیپلم افتخار جشنواره شد.

«حسن نقاشی» با فیلم مستند «مشی و مشیانه» دیپلم افتخار و جایزه نقدی جشنواره قومیت‌ها و فرهنگ عامه رومانی (ECO-ETNO-FOLK FILM)را از آن خود كرد.وی ‌پیش از این نیز با فیلم مستند «سوشیوس» جایزه برتر این جشنواره را در سال ۲۰۰۴ كسب كرده بود .

براساس این گزارش،«مشی و مشیانه» روایت اسطوره آفرینش آدم و حوای ایرانی (مشی و مشیانه) است كه یكی از اسطوره های كهن كویرنشینان ایران محسوب می‌شود.