هنرمند معاصر انگلیسی ركورد حراجی سوتبای لندن را شكست۲۱۸. اثر از دامین هیرست؛ نقاش و هنرمند مفهوم گرا؛ در حراج دو روزه سوتبای به قیمت ۱۹۸ میلیون دلار به فروش رسید. حراج بزرگ سوتبای با فروش اسبی كه شبیه تك شاخ تزئین شده بود آغاز شد. این اثر با قیمتی بیش از ۳ میلیون دلار فروخته شد. در ادامه اثر چیدمان دیگری از این هنرمند كه گوساله ای با شاخ های طلا بود بیش از ۱۸ میلیون دلار به فروش رفت. آمارهای سوتبای نشان می دهد كه ۷۴ درصد آثار ارائه شده در این حراجی بیش از قیمت تعیین شده به فروش رفته اند.

دامین هیرست بعد از كسب این موفقیت بزرگ گفت: «فروش آثارم در این حراجی بیش از آنچه انتظارش می رفت با استقبال روبرو شد. من عاشق هنر هستم و محبوبیت آثارم نشان می دهد كه تنها نیستم.» سخنگوی این حراجی اعلام كرده است كه ۳۵ درصد از خریداران آثار دامین هیرست برای نخستین بار نامشان در فهرست شركت كنندگان خانه حراجی سوتبای آماده است. فروش نزدیك به ۲۰۰ میلیون دلاری آثار هنرمند انگلیسی در حافظه تاریخی سوتبای ثبت شد. پیش از این، حراج آثار «پابلو پیكاسو» با عددی بالغ بر ۳۲ میلیون دلار و آثار«من ری» در حدود ۶ میلیون دلار از افتخارات سوتبای به شماره می رفت.