مدیرعامل سازمان توسعه برق گفت: افتتاح رسمی نیروگاه سیكل تركیبی كازرون با ظرفیت تولید ۱۳۶۶ مگاوات به دلیل حضور وزیر نیرو در مجلس به تعویق افتاد اما این نیروگاه تولید برق خود را آغاز و ادامه می دهد.

محمد بهزاد اظهار داشت: بخش بخار نیروگاه سیكل تركیبی كازرون در حال حاضر روزانه ۴۸۰ مگاوات و بخش گاز آن روزانه ۸۸۶ مگاوات برق تولید می كند، بنابراین قرار بود تا این نیروگاه به طور رسمی با حضور وزیر نیرو افتتاح شود كه به دلیل حضور وزیر نیرو ر مجلس این برنامه به تعویق افتاد.

وی با بیان اینكه به محض فراهم شدن امكانات، این نیروگاه رسما افتتاح می‌شود،اظهار داشت: نیروگاه سیكل تركیبی كازرون با ۳ واحد ۱۶۰ مگاواتی یكی از بزرگترین نیروگاه‌های جنوب كشور است و قادر خواهد بود پایداری برق در این منطقه را افزایش دهد.

وی خاطر نشان كرد:با ساخت بخش بخار و تبدیل نیروگاه به سیكل تركیبی بازده نیروگاه حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.

به گفته وی، برای ساخت این نیروگاه بالغ بر ۵۱۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.