عضو انجمن مهندسان صنعت آب خوزستان گفت: می‌توان تا تراز ۷۸۰ متر آب پشت سد كارون ۳ را به منظور كاهش اثرات خشكسالی تخلیه كرد.

یعقوب عرب در پاسخ به این پرسش كه آیا پایداری سد با پایین آمدن آب از تراز ۸۰۰ كه زیر تراز نیروگاه سد كارون ۳ است، به خطر نمی‌افتد؟ توضیح داد: هر سدی ویژگی‌های خاص خود را داشته و بدون اطلاع از محاسبات پایداری انجام شده برای آن، نمی‌توان پاسخ دقیقی در مورد كاهش تراز پایدار سد بیان كرد.

وی افزود: با این وجود به جز موارد خاص، بدنه بیشتر سدها حتی در زمان پایین بودن تراز مخزن مشكل خاصی از لحاظ پایداری ندارند. تمام سدهای بزرگ دنیا برای تحمل بارهای عادی، غیرعادی و فوق العاده طراحی و كنترل می شوند كه از جمله یكی از این بارها، بار ناشی از تخلیه سریع مخزن (Rapid drawdown) است.

این كارشناس سد عنوان كرد: با توجه به مسائل عنوان شده می توان نتیجه گیری كرد دستیابی به تراز زیر نرمال سد كارون ۳ كار غیر ممكنی نیست. با در نظر گرفتن ملاحظاتی می توان تا تراز۷۸۰ متر آب پشت سد كارون ۳ را تخلیه كرد.

عرب خاطرنشان كرد: لازم به ذكر است كه بعضی از سدها مانند سد سفید رود سالیانه پر و خالی می شوند ضمن اینكه حجم مرده مخزن معمولا تابعی از میزان آورد رسوب در یك دوره زمانی مشخص است.

وی خاطرنشان كرد: وجود آمار و اطلاعات به موقع (online) یك حوضه آبریز، كمك بسیاری به مدیریت منابع آب خواهد كرد. در صورت سیستمی بودن عملكرد شركتها و تابعیت از یك برنامه مدون، دیسپاچینگ و مدیریت منابع آب بسیار آسان تر خواهد شد.

عرب تصریح كرد: ضرورت مدیریت یكپارچه سدها در یك حوضه آبریز كاملاً مشهود است. این موضوع باعث می شود كه یك تفكر جامع و مشخص بر حوضه آبریز حا كم شده و تولید انرژی و مدیریت منابع آب این حوضه به شكل بهتری انجام شود.

عضو انجمن مهندسین صنعت آب خوزستان یادآور شد: مدیریت یكپارچه، افزایش راندمان، افزایش توان پاسخگویی شبكه برق و آب، كسب حداكثر سود ممكن، رعایت جنبه‌های بهره برداری و نگهداری بهینه از سد از جمله مسائل نشان دهنده ضرورت تحویل هرچه سریعتر مدیریت سد كارون ۳ به سازمانهای مدیریت آب در استان است.

این کارشناس سد خاطرنشان كرد: ایران جزو كشورهای خشك جهان محسوب می شود و متوسط بارندگی كشور بسیار پایین تر از متوسط بارندگی جهانی است. با توجه به شرایط ویژه آبی حوضه های آبریز منتهی به خوزستان و تغییرات سریع و شدید اقلیمی، برای اجرای مدیریت خشكسالی، باید ضمن افزایش دقت آمار و اطلاعات گذشته و اجرای پیش بینی‌های دقیق تر از شرایط آینده آبی خوزستان، نسبت به اجرای مدیریت یكپارچه و دیسپاچینگ آب حوضه های آبریز توجه بیشتری داشت.

همچنین در این رابطه فریدون سلطانی ـ کارشناس منابع آب و عضو هیات موسس انجمن مهندسان صنعت آب خوزستان ـ به خبرنگار ایسنا توضیح داد: با توجه به طولانی بودن فصل خشك سال و لزوم كنترل كیفیت رودخانه ها برای برنامه ریزی منابع آب در شرایط خشكسالی و همچنین تعیین برنامه مخازن سدها نیاز به وجود آمار و اطلاعات دقیق اجتناب ناپذیر است.

وی افزود: با توجه به اینكه پارامترهای هیدرولوژیك یك حوزه آبریز اساسا تحت یك مكانیسم عمل كرده و همه نقاط حوزه از یكدیگر اثرپذیر هستند، مدیریت تولید و نگهداری آمار باید با استراتژی و سازماندهی واحدی انجام شود.

سلطانی اظهار كرد: باید دانست تولید جزیره‌ای آمار در یك حوزه آبریز فاقد كارایی مناسب بوده است. بنابراین به همین دلیل هم اینك پروژه‌های ویژه‌ای از سوی وزارت نیرو در زمینه تولید و پردازش آمار در سطح حوزه‌های آبریز تعریف شده است. در همین رابطه از سال گذشته طرح اطلس منابع آب حوزه آبریز طراحی شده و با همكاری سازمانهای آب منطقه‌ای در سطح حوزه‌های آبریز در حال اجراست. در این طرح یكی از سازمانها كه از پتانسیل قوی تری برخوردار است، به عنوان سازمان مسئول و دیگر سازمانهای موجود در حوزه به عنوان همكار به فعالیت می پردازند.

وی خاطرنشان كرد: بدون تردید وجود آمار هم در پیش بینی خشكسالی و هم در مدیریت كاهش خسارت آن نقش موثری دارد. همچنین آمار در مدیریت ریسك كه عمدتا براساس كاهش عدم اطمینان و حداكثر سازی نتایج رخدادهای مطلوب و به حداقل رساندن وقایع نامطلوب استوار است نقش مهمی دارد.

سلطانی یادآور شد: تولید آمار و اطلاعات با دقت، درست و با سرعت بالا بسیار حائز اهمیت بوده و اجرای سیستم‌های تولید آمار و هشدار یكپارچه در سطوح حوزه می تواند به این نوع مدیریت كمك كند.