وزارت نیرو با وزارت نفت توافق كرده كه در زمستان امسال حداقل روزانه ۳۰ میلیون متر مكعب گاز طبیعی برای سوخت نیروگاه‌ها دریافت كند.

عباس علی‌آبادی ـ معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ـ با بیان مطلب فوق گفت: حتی یك متر مكعب كمتر از این مقدار هم برای ما قابل قبول نیست. مابقی نیاز نیز از طریق سوخت مایع تامین خواهد شد.

او با اشاره به این‌كه نیاز به سوخت مایع امسال تقریبا معادل ۳۴ میلیون لیتر گازوئیل و ۴۳ میلیون لیتر مازوت است، اظهار كرد: سال گذشته به طور متوسط در زمستان روزانه ۱۲۰ میلیون متر مكعب گاز یا معادلش سوخت مایع دریافت كردیم كه ۳۰ میلیون متر مكعب از آن گاز طبیعی بود و حدود ۹۰ میلیون متر مكعب نیز گازوئیل یا مازوت گرفتیم.

این مقام مسوول تصریح كرد: نیاز امسال ما به ۱۳۷ میلیون متر مكعب در روز افزایش یافته كه در حال حاضر وزارت نفت قرار است فقط ۳۰ میلیون مترمكعب از آن را گاز طبیعی بدهد و مابقی را با گازوئیل یا مازوت تامین كند.

او در پاسخ به این پرسش كه پس چرا مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شركت ملی گاز این مقدار را ۲۰ میلیون متر مكعب اعلام كرده؟ گفت: با معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت بر سر رقم ۳۰ میلیون مترمكعبی توافق كرده‌ایم و این تفاوت ۱۰ میلیون متر مكعبی یا باید توسط صرفه‌جویی مردم تامین شود و یا این‌كه باید برایش چاره‌اندیشی شود.

وی افزود: البته ممكن است ما بتوانیم به طور استثنایی روزی كمتر از ۳۰ میلیون متر مكعب گاز مصرف كنیم، ولی كمبود این مقدار باید در روزهای دیگر جبران شود و در كل باید تعادل بین سوخت مایع و گاز به وجود آید.

او در مورد تولید سه هزار مگاوات برق تا پیش از پیك تابستان سال آینده اظهار كرد: وزارت نیرو حتی یك روز هم این كار را به تاخیر نمی‌اندازد و در حال حاضر نیز مشغول ساخت نیروگاه هستیم و تا پایان امسال دو هزار مگاوات از این مقدار وارد مدار خواهد شد.

اواسط شهریور سهیلی‌پور ـ مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شركت ملی گاز - درباره میزان گاز تحویلی به نیروگاه‌ها در زمستان امسال گفته بود: براساس برنامه شركت ملی گاز ایران، محدودیت گازرسانی به نیروگاه‌ها در زمستان امسال فقط مربوط به ماه‌های دی و بهمن است كه روزانه ۲۰ میلیون متر مكعب خواهد بود.

او خاطرنشان كرده بود: به طور كلی نیروگاه‌ها دوگانه‌سوز هستند كه علاوه بر گاز می‌توانند از گازوئیل یا نفت ‌كوره نیز استفاده كنند. در این زمینه با وجود برنامه‌ شركت ملی گاز برای تحویل روزانه ۲۰ میلیون متر مكعب گاز در ماه‌های دی و بهمن به نیروگاه‌ها، وزارت نیرو درخواست كرده كه این مقدار گاز به روزانه ۳۰ میلیون متر مكعب افزایش پیدا كند كه در حال بررسی آن هستیم.

به گفته وی میزان تحویل گاز به نیروگاه‌ها در شرایط كنونی روزانه حدود ۱۷۰ میلیون متر مكعب است.