رئیس كمیسیون انرژی مجلس با بیان اینكه دولت به این نتیجه رسیده است كه تغییر تعرفه ها نیازمند لایحه است؛ از اینكه وزیر نیرو منتظر طرحی از سوی مجلس برای تغییر تعرفه برق است، اظهار تعجب كردحمیدرضا كاتوزیان در واكنش به اینكه وزیر نیرو عدم افزایش تعرفه برق را به دلیل تصویب طرح تثبیت قیمت ها در مجلس دانسته بود، گفت: برخلاف آنچه كه مطرح می شود طرح تثبیت قیمت ها، یك طرح همیشگی نبوده است. بلكه تنها برای سال ۸۳ به تصویب رسیده بود. بر اساس این طرح قرار بر این بود كه شهریورماه هر سال، هرگاه دولت مایل به افزایش قیمت نه كالای مورد اشاره در این طرح بود، طی لایحه ای به مجلس این درخواست خود را مطرح كرده و آن را به تصویب مجلس برساند. وی بر این اساس، سخنان و ادعای وزیر نیرو را نادرست خواند و گفت: مجلس هرگز تثبیت دائم قیمت ها را تصویب نكرده است. از این رو چنین ادعاهایی مستمسك خوبی نیست و نمی توان روی آن تأكید كرد. به ویژه آنكه در ماده اول قانون برنامه چهارم نیز آمده است كه دولت می تواند برای افزایش قیمت تعرفه ها، به مجلس لایحه بفرستد. وی با تأكید بر اینكه مجلس هرگاه لازم بوده برای تأمین احتیاجات وزارتخانه های نفت و نیرو و مشكل كمبود انرژی وارد عمل شده است، خاطرنشان كرد: برای رفع مشكل خاموشی های اخیر و افزایش تعرفه برق، دولت باید به مجلس لایحه بیاورد تا مشكل كسری اعتبارات وزارت نیرو در این زمینه رفع شود. به گفته وی این مسائل از جمله مواردی نیست كه مجلس بخواهد و یا بتواند مستقیما وارد عمل شده برای آن طرحی ارائه دهد.

هنگامی كه یك دستگاه اجرایی با مشكل كسری اعتبار مواجه است، دولت باید با ارائه لایحه ای به مجلس اعلام كند كه به چه كیفیتی می خواهد بودجه آن دستگاه را افزایش دهد. كاتوزیان با اعلام آمادگی مجلس و كمیسیون انرژی برای حل معضل كمبود برق و سوخت، در پاسخ به اینكه آیا دولت برای افزایش تعرفه برق باید لایحه جداگانه ای بیاورد و یا اینكه در قالب لوایح مرتبط با طرح تحول اقتصادی به منظور هدفمند كردن یارانه ها، می تواند نسبت به افزایش قیمت برق اقدام كند؟، اظهار داشت: دولت اعلام كرده است كه قطعا برای هدفمند كردن یارانه ها لایحه می آورد. این نشان می دهد كه دولت به این نتیجه رسیده است كه تغییر تعرفه ها نیازمند ارائه لوایحی است. از این رو تعجب می كنم كه چرا وزیر نیرو همچنان منتظر ارائه طرحی از سوی مجلس برای این منظور است. به گفته وی دولت با ارائه لوایح متمم و یا اصلاحی بودجه ۸۷ می تواند نسبت به تأمین كسری اعتبار وزارت نفت و نیرو اقدام كند.به گزارش ایلنا، كاتوزیان با اشاره به بخشی از سخنان وزیر نیرو در جلسه غیر رسمی علنی هفته گذشته مجلس مبنی بر موفقیت وزارت نیرو در سهمیه بندی برق، متذكر شد: مسئولان وزارت نیرو فكر می كنند شاهكار كرده اند كه در سهمیه بندی برق موفق بوده اند. اما ما معتقدیم كه حتی در این زمینه هم موفق نبوده اند قطع برق چهار نوبته در اهواز و بوشهر با آن درجه از گرمای هوا شاهكار است ؟ یا اعطای برق صنعتی به كارخانجات دسته دوم و از رده خارج شده چینی كه در مركز تهران مشغول فعالیت هستند ؟