وزیر نیرو گفت: هزینه نگهداری از سدهای ساخته شده، سنگین است و دولت در حال حاضر توان بیمه كردن سدها را ندارد. پرویز فتاح در پاسخ به این سؤال كه آیا همه سدهای كشور بیمه هستند یا خیر ؟ ، اظهار داشت: سدهای در دست احداث و تمام كارگاه های عمرانی باید برای جلوگیری از حوادث غیرمترقبه ای چون سیل بیمه شوند و این موضوع یك الزام است.وی افزود: در حال حاضر همه كارگاره های عمرانی ساخت سد بیمه هستند تا اگر اتفاقی افتاد، پیمانكاران نگران نباشند.به گزارش ایلنا،وزیر نیرو با اشاره به حوادث سال گذشته كه برای برخی ازسدها رخ داد، خاطرنشان كرد: به دنبال اتفاقی كه سال گذشته افتاد، بیمه خسارت های وارده را پرداخت كرد.وی اضافه كرد: نگهداری از سدها برعهده دولت است و بنابراین حق بیمه سدها را تا مرحله بهره برداری می پردازد.