معاون وزیر نیرو در امور انرژی و برق گفت: از ۴۱ هزار مگاوات نیروگاه نصب شده تنها ۳۶ هزار مگاوات قابل تولید است.

عباس علی آبادی اظهار داشت: خشكسالی به تنهایی دلیل اصلی خاموشی‌های برق نبود بلكه این موضوع با قرار گرفتن در كنار سایر عوامل مثل كمبود منابع مالی،‌افزایش مصرف و تلفات بالای انرژی برق در شبكه موجب شد تا خاموشی‌های برق در ۶ ماه اول سال جاری پررنگ تر خود را نشان دهد.

معاون وزیر نیرو در امور انرژی وبرق با بیان اینكه از ۴۱ هزار مگاوات نیروگاه نصب شده ۳۶ هزار مگاوات قابل تولید است گفت: از مجلس خواهیم خواست تا وزارت نیرو را در توسعه نیروگاهی با تصویب بودجه درخواست شده كه همانا ۱۰ هزار میلیارد تومان است یاری كند.

وی افزود: چنانچه منابع مالی مورد نیاز تامین شود ما می‌توانیم با یك كار انقلابی در صنعت برق ۳ هزار مگاوات نیروگاه جدید تا پیك مصرف تابستان سال آینده بهره‌برداری و وارد مدار كنیم.

علی آبادی تاكید كرد: مطمئنا ورود این ۳ هزار مگاوات با توجه به رشد مصرف در سال آینده و احتمال ادامه خشكسالی در سال آینده دلیلی بر نداشتن خاموشی‌ در تابستان سال آینده نیست.

معاون وزیر نیرو در امور انرژی و برق گفت: وضعیت صنعت برق در یك حالت بدون ذخیره است یعنی هر لحظه امكان دارد به دلیل بروز حادثه‌ای در نیروگاهی كه تعمیرات اساسی آن به تعویق افتاده و از فصل پاییز آغاز خواهد شد دچار كمبود برق در شبكه شویم.