مسجد تاریخی شیخ برخ در اثر زلزله روز چهارشنبه ۲۰ شهریور ۸۷ در قشم آسیب دید. میزان ترك های وارد شده به این مسجد ۱۲۰۰ ساله به حدی است كه با زلزله دیگری فرو می ریزد. مسجد تاریخی شیخ برخ در روستای كوشه كه كتیبه آن اكنون در موزه ملی نگهداری می شود، در اثر زلزله هفته گذشته دچار ترك های شدیدی شده است. این مسجد تاریخی در حدود سال ۲۴۴ هجری قمری ساخته شده و در سال ۷۳۷ هجری قمری، بعد از وقوع زلزله، به امر یكی از شاهزادگان جزیره هرمز یا لارستان مرمت شده است. عبدالله تشه، دهیار روستای كوشه درباره تخریب این مسجد به میراث خبر، گفت: «مسجد برخ چندی پیش توسط كارشناسان سازمان میراث فرهنگی مورد مرمت قرار گرفت. اما دوباره در زلزله اخیر بخش هایی از آن دچار آسیب شد و حتی دیواره ورودی آن نیز فرو ریخته است.» در حال حاضر ترك های بسیاری روی گنبد مسجد به وجود آمده است.همچنین یك ترك عمیق روی مناره تاریخی مسجد و ترك های زیادی در زیر گنبد و داخل مسجد نیز به وجود آمده است.

از سوی دیگر بخش هایی از ستون های قدیمی مسجد و طاق دیواره های ورودی آن نیز فرو ریخته است.آسیب های وارده به این مسجد به اندازه ای است كه با زلزله دیگری فرو می ریزد.در جوار مسجد شیخ برخ، زیارتگاه شیخ برخ با گنبد ویژه هشت گوش قرار دارد. سنگ گورهای بسیار كهن از سده های اول هجری در گورستان مجاور شیخ برخ وجود دارد. از دیگر مسجدهای قشم می توان مسجد قبا، مسجد رمچاه و مسجد لافت را نام برد. این بقعه از سنگ لاشه و ملاط و اندود ساروج و گچ بنا شده است. درون آن از نظر تزئینات بدنه ها به صورت طاق نماسازی و سپس بخش بلند زیر پاكار گنبد آن كه به سه دوره تقسیم می شود، شباهت بسیاری به تزئینات و طاق نماسازی های ساده و كولی در بقعه بی بی مریم قشم دارد.از آنجا كه سقف مسجد از چوب است، اهالی روستا معتقدند كه لنچ وارونه ای سقف مسجد شده است. مسجد شیخ برخ به شماره ۲۲۰۳ در ردیف آثار ملی به ثبت رسیده است.