قرارداد ساخت حدود ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه با بخش خصوصی بسته شده كه ۴ تا ۵ هزار مگاوات آن در مدار تولید قرار گرفته و مابقی نیز در دست ساخت و طراحی است. علی یوسف پور معاون وزیر نیرو در امور حقوقی، مجلس و پشتیبانی درگفت وگو با مهر درخصوص عملكرد وزارت نیرو در خصوص واگذاری شركتهای زیرمجموعه اصل ۴۴ گفت: وزارت نیرو در بحث واگذاری شركتهای مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی، كار را به سه بخش تقسیم كرده بود؛ بخش اول شركتهای پشتیبان(مجموعه ساتكاب) است كه سازنده قطعات نیروگاهی و پشتیبانی كننده از صنعت آب و برق كشوراست كه بر این اساس، ۷۰ درصد این شركتها به فروش رفته و خصوصی شده اند. معاون وزیر نیرو در امور حقوقی، مجلس و پشتیبانی افزود: در سال ۸۶ این بخش به لحاظ خصوصی سازی شركتهای زیرمجموعه رتبه اول را به خود اختصاص داده بود. وی تصریح كرد: دربخش برق نیز حسب تكلیف باید ساخت نیروگاه ها به بخش خصوصی واگذار می شد كه بر این اساس، قرارداد ساخت حدود ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه با بخش خصوصی بسته شده كه ۴ تا ۵ هزار مگاوات آن در مدار تولید قرار گرفته و مابقی نیز در دست ساخت و طراحی است. یوسف پور گفت: انتظار می رفت كه در این بخش كار بیشتری صورت گیرد ولی برخی مشكلات پیش رو به عهده وزارت نیرو نیست؛ چراكه بخش خصوصی در كشور اعتماد لازم برای سرمایه گذاری در این بخش را كسب نكرده و سرمایه های خود را به خارج از كشور منتقل می كند. به گفته وی، طبق آمار، ایرانیان در كشورهای همسایه ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری كرده اند بنابراین باید این فضا را برای حضور آنها در ایران فراهم كرد كه البته وزارت نیرو در این جهت در حال حركت است. معاون وزیر نیرو با اشاره به بحث واگذاری سهام نیروگاه ها خاطرنشان كرد: دربخش فروش نیروگاه ها به بخش خصوصی تاخیری حاصل شده كه قرار بر این است كه تا ۶ ماه آتی سرعت بیشتری به خود گیرد. یوسف پور گفت: در بخش آب نیز با توجه به ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار نظری برای واگذاری ها صورت نگرفته و در حقیقت تكلیفی برای وزارت نیرو نیست. وی اظهار داشت: در این راستا وزارت نیرو پیشنهاد می دهد كه در بخش آب نیز بتواند این قانون را اجرا كند اما متاسفانه قوانین لازم برای این كار فراهم نیست و به نوعی نیاز به تدوین قوانین جدید در این حوزه حس می شود. این مقام مسئول در وزارت نیرو افزود: قطعا اگر واگذاری ها با سرعت بیشتری انجام شود، مطلوب تر است اما وزارت نیرو در برخی از بخش ها خوب، در برخی موارد متوسط و در برخی موارد ضعیف عمل كرده است.