موسسه فرهنگی هنری صبا برای برپایی «نمایشگاه آثار هنرمندان نوگرای معاصر ارامنه ایران» فراخوان داد. این موسسه در ادامه برپایی برنامه های هنری پژوهشی خود با هدف شناسایی آثار و هنرمندان شاخص هنر نوگرای معاصر و نیز ارائه قابلیت ها و توانمندی های جریان های هنری قومیت ها و فرهنگ های مختلف در درون تمدن بزرگ ایرانی، هنر استان ها و مناطق مختلف كشورمان و نیز هنرهای تمدن های همجوار و همسایه ایران، برای برپایی «نمایشگاه آثار هنرمندان نوگرای معاصر ارامنه ایران» فراخوان داد.

این نمایشگاه كه آذرماه امسال پس از مراحل دریافت و انتخاب و گزینش آثار توسط شورای علمی و هیأت داوران برگزار می شود، با هدف عرضه آثار هنرمندان اقلیتی مهم و شناخته شده و دارای پشتوانه های مهم فرهنگی، تاریخی و مذهبی در طول دو قرن همزیستی با مردم ایران گشایش خواهد یافت. نمایشگاه در ۲ بخش نقاشی و عكاسی با موضوع و شیوه اجرایی آزاد، برگزار خواهد شد. مطابق فراخوان انتشاریافته آخرین مهلت ارسال تصویر آثار تا ۱۵ مهرماه اعلام شده كه تمدید نخواهد شد.