معاون وزیر نیرو در امور انرژی و برق گفت: عدم اصلاح تعرفه‌های برق در ۳ سال گذشته موجب تشویق مصرف‌كننده‌ها برای مصرف بیشتر برق و عقب ماندن از برنامه شده است بنابراین متقاضی برداشت ۷ میلیارد یورو از ذخیره ارزی برای جلوگیری از خاموشی هستیم.

عباس علی آبادی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اگر قرار بود در سال ۸۵ ظرفیت نصب شده نیروگاهی به ۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات برسد عدم اصلاح تعرفه‌ها موجب شد تا ظرفیت نصب شده تنها به ۳ هزار و ۸۰۰ مگاوات برسد.

وی ادامه داد: اقتصاد جامعه وابسته به صنعت برق است اگر نتوانیم این نیاز را برآورده كنیم نمی‌توانیم اهداف جمهوری اسلامی ایران را محقق كنیم.

● گزارش اصلاح تعرفه‌ها امروز در مجلس

علی آبادی در خصوص تهیه گزارش اصلاح تعرفه‌ها و تقدیم آن به مجلس گفت: گزارش اصلاح تعرفه‌های برق امروز تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود بنابراین برنامه وزارت نیرو در دوره جدید این است كه با كمك همه بخش‌ها اهداف كشور را محقق كند.

● اصلاح تعرفه‌های برق مصرف كننده‌های پر مصرف را هدف می‌گیرد

معاون وزیر نیرو در امور انرژی و برق گفت: با اصلاح تعرفه‌های برق در درجه اول برای مصرف كننده‌هایی كه مطابق با الگوی مصرف، برق مصرف می‌كنند اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد.

وی ادامه داد: اصلاح تعرفه‌های برق كه با هدف كاهش مصرف برق است مصرف‌كننده‌هایی را كه بالاتر از الگوی مصرف، برق مصرف می‌كنند را هدف قرار خواهد داد.

وی تاكید كرد: با اصلاح تعرفه‌های برق و مصوب شدن آن از سوی مجلس، برق مشتركان پرمصرف قطع خواهد شد.

● اتفاق نظر دولت و مجلس در طرح اصلاح تعرفه ها

علی آبادی در خصوص اتفاق نظر دولت و مجلس برای اصلاح تعرفه‌ها گفت: دولت و مجلس برای اصلاح تعرفه‌های برق اتفاق نظر دارند چرا كه این طرح در هماهنگی با طرح تحول اقتصادی است.

● درآمد ۳ هزار میلیارد تومانی از بابت اصلاح تعرفه‌ها

وی ادامه داد: چنانچه طرح اصلاح تعرفه‌های برق به تصویب مجلس برسد حدود ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان برای صنعت برق درآمد خواهد داشت.

وی خاطر نشان كرد: طرح اصلاح تعرفه‌های برق به ضرر طبقات عامه مردم نخواهد بود بلكه برای جلوگیری از رشد بی‌رویه مصرف برق تهیه شده است.

به گفته وی، در حال حاضر ۶۰ درصد مصرف كننده‌های كشور مطابق با الگوی مصرف، ۲۰ درصد در حد الگوی مصرف و ۲۰درصد بالاتر از الگوی مصرف، برق مصرف می‌كنند.

● ۴۹ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده و تنها ۳۶هزار مگاوات قابل تولید

علی آبادی گفت: مجموع ظرفیت نصب شده نیروگاهی كشور در حال حاضر ۴۹ هزار مگاوات است كه از این میزان ۷ هزار و ۶۰۰ مگاوات مربوط به نیروگاه‌های برق آبی و ۴۱ هزار و ۱۷۰ مگاوات مربوط به نیروگاه‌های حرارتی و سیكل تركیبی است.

معاون وزیر نیرو در امور انرژی و برق ادامه داد: از ۴۹ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی تنها ۳۶ هزار مگاوات ظرفیت قابل تولید است.

علی آبادی در پاسخ به اینكه چرا بین ظرفیت نامی و عملی فاصله زیادی است گفت: نیروگاه‌های حرارتی و گازی برای شرایط استاندارد طراحی می‌شوند یعنی این نیروگاه‌ها در دمای ۱۵درجه و كنار دریا باید طراحی و ساخته شوند.

وی ادامه داد: پس زمانی كه از این نیروگاه‌ها در غیر از این دو شرایط استفاده شود قدرت عملی نیروگاه‌ها كاهش می‌یابد.

علی آبادی در خصوص تقاضای مصرف در پیك مصرف تابستان گفت: ظرفیت مورد تقاضا در پیك تابستان بیش از ۳۷ هزار مگاوات بود، بنابراین حداكثر توان تولید به دلیل فرسوده بودن نیروگاه‌های حرارتی حدود ۲هزار مگاوات كاسته شد.

● پاییز و ادامه خاموشی‌‌های زمان‌بندی شده

علی آبادی گفت: در حال حاضر وضعیت شبكه برق در حالت برابر قرار دارد یعنی در نقطه‌ای قرار داریم كه نیاز مصرف با تولید فاصله‌ای ندارد.

وی افزود: در پاییز امسال به دلیل عدم تولید برق توسط نیروگاه‌های برق آبی با ادامه روند خشكسالی و افزایش مصرف برق، خاموشی‌های زمان‌بندی شده خواهیم داشت.

وی ادامه داد: به دلیل برابر بودن تولید و مصرف برق در پاییز و كوچكترین اختلال در شبكه و افزایش بی‌رویه مصرف هر لحظه در آستانه خاموشی قرار خواهیم گرفت.

● پاییز بهترین زمان برای تعمیرات نیروگاه‌ها

علی آبادی گفت: به خاطر خشكسالی و كار مداوم نیروگاه‌های حرارتی،‌این نیروگاه‌ها فرصت تعمیرات نداشته‌اند بنابراین فصل پاییز بهترین زمان برای تعمیرات است.

وی با بیان اینكه ۳۳ هزار مگاوات نیروگاه باید تعمیر شود افزود: چنانچه مردم همكاری خود را ادامه دهند در فصل پاییز خاموشی كنترل شده خواهیم داشت اما اگر لحظه‌ای اتفاق خاصی در شبكه رخ دهد ما مجبور به خاموشی بیشتر خواهیم شد.

وی تاكید كرد: با توجه به اینكه وضعیت شبكه برق در حال حاضر از لحاظ تولید و مصرف برابر است مجبور هستیم تا برنامه‌ زمان‌بندی خاموشی را در فصل پاییز اجرا كنیم.

علی آبادی گفت: پس از گذر از فصل پاییز در فصل زمستان نیز نگران تامین سوخت نیروگاه‌ها هستیم چرا كه امسال به دلیل نبود نیروگاه‌های برق آبی مصرف گازوئیل و سوخت نیروگاه‌ها افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: پیش بینی می‌شود امسال در زمستان ۱۳۷ میلیون متر مكعب گاز طبیعی یا معادل آن گازوئیل و مازوت نیاز باشد.

وی تاكید كرد: برای جلوگیری از هرگونه كمبود سوخت نیروگاهی حجم مخازن نیروگاه‌ها را ۲ برابر افزایش داده و لوله‌گذاری اتصال نیروگاه‌ها را به جایگاه‌های سوخت در اولویت قرار داده‌ایم.

● ۴ هزار مگاوات كمبود خاموشی در تابستان سال آینده

علی آبادی با اشاره به افزایش مصرف و كمبود تولید برق در سال آینده گفت: پیك مصرف برق در تابستان سال آینده به ۴۰هزار مگاوات افزایش خواهد یافت كه در بدبینانه‌ترین حالت این میزان به ۴۲ هزار مگاوات نیز خواهد رسید.

معاون وزیر نیرو در امور انرژی و برق گفت: اقدام وزارت نیرو برای افزایش ظرفیت تولید برق این است كه در صورت تامین منابع مالی ۳ هزار مگاوات قبل از پیك تابستان به ظرفیت شبكه برق اضافه كند.

وی ادامه داد: با توجه به ورود این ۳ هزار مگاوات و ۳۳ هزار مگاوات فعلی می‌توان گفت كه در خوشبینانه‌ترین حالت شبكه برق ۴ هزار مگاوات كمبود خواهد داشت.

وی تاكید كرد: چنانچه نتوانیم این ۴ هزار مگاوات را از طریق كاهش مصرف برق و كاهش تلفات برق جبران كنیم باز هم در فصل تابستان سال آینده خاموشی خواهیم داشت.

وی ادامه داد: در حال حاضر پرت انرژی در شبكه برق كشور ۲۰ درصد است كه مربوط به تلفات انتقال، توزیع و برق غیر مجاز است.

● صنعت برق نیازمند ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه

علی آبادی گفت: چنانچه امسال بارندگی نداشته باشیم و خشكسالی تداوم داشته باشد و اتفاق غیر منتظره‌ هم رخ دهد قطعا سال آینده خاموشی خواهیم داشت.

وی افزود: صنعت برق نیازمند ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه است اما برای وزارت نیرو كمتر از این تصویب شده است.

به گفته وی ، تنها ۷ هزار میلیارد تومان مربوط به رقم سوخت است.

وی ادامه داد: برای تامین ۱۰ هزار میلیارد تومان باید مجلس به ما كمك كند چرا كه در حال حاضر بخشی از این مبلغ باید ازطریق وام بانكی و فروش اوراق مشاركت تامین شود.

وی خاطر نشان كرد: فروش اوراق مشاركت بر اساس تجربه سال‌های گذشته بعید است تماما محقق شود بنابراین صنعت برق در تامین مالی با مشكل مواجه می‌شود.

● درخواست برداشت ۷ میلیارد یورو از ذخیره ارزی برای جلوگیری از خاموشی

علی آبادی گفت: درخواست كرده‌ایم تا برای كمك به صنعت برق ۷ میلیارد یورو از صندوق ذخیره ارزی برداشت شود تا در سال آینده خاموشی نداشته باشیم.