به منظور تسهیل محاسبات مالی میان دولت و تولید كنندگان برق، دولت در چارچوب بند ۷ ماده واحده بودجه سال ۱۳۸۷ قیمت آزاد برق با سوخت یارانه‌ای را برای سال جاری تعیین كرد.

به نقل از پایگاه اطبلاع رسانی دولت، بر اساس بند ۷ماده واحده بودجه سال ۱۳۸۷ به منظور حركت در جهت هدفمند كردن یارانه‌ حامل‌های انرژی،دولت موظف است قیمت حامل‌های انرژی تولیدی با تولیدكنندگان به قیمت آزاد را محاسبه كند.

بر اساس این بند،مابه‌التفاوت قیمت آزاد برق معادل ۷۷۳ریال به ازای هر كیلووات ساعت و قیمت فروش تكلیفی آن در داخل كشور در دفاتر شركت توانیر در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داری كل) ثبت می‌شود و معادل این رقم در خزانه‌داری كل كشور به حساب بستانكار شركت ثبت‌ شده و معادل آن به صورت گواهی اعتباری به شركت داده می‌شود.

بر این اساس با مصوبه جدید دولت قیمت برق آزاد با احتساب سوخت یارانه‌ای معادل ۴۰۴ ریال به ازای هر كیلووات ساعت تعیین شده است. همچنین طبق این مصوبه،مابه‌التفاوت قیمت سوخت آزاد با سوخت یارانه‌ای، بر اساس نظر كارگروهی متشكل از وزرای نیرو و اقتصاد و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به این قیمت اضافه می‌شود.

گفتنی است مصوبه فوق در موردقیمت برق آزاد، مربوط به محاسبات و گردش مالی بین خزانه‌داری كل كشور و شركت توانیر در چارچوب مفاد قانون بودجه سال ۱۳۸۷ است و به معنای تصمیم دولت برای افزایش قیمت برق یا آزادسازی آن برای مصرف‌كنندگان خانگی نیست.

بر اساس مصوبه فوق همچنین وزارت اقتصاد مكلف شده است به منظور تسهیل در گردش وجوه حاصل از آزادسازی قیمت برق با سوخت یارانه‌ای، سهم نقدی شركت توانیر را بر اساس ارقام مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۸۷ معادل ۴۶۱میلیارد ریال به صورت هفتگی به بانك مركزی برای پرداخت اعلام كند و بانك مركزی موظف است از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت و به این شركت به صورت علی‌الحساب پرداخت كند. پرداخت‌های مربوط به هر ۳ماه با توجه به تصمیمات كارگروه مذكور، تسویه موقت می‌شود.

این مصوبه به معنای برداشت مجدد از حساب ذخیره ارزی نیست بلكه بر اساس جزء (هـ) بند ۷ ماده واحده قانون بودجه سال جاری بانك مركزی مجاز شده تا سقف ۱۲۲ هزار میلیارد ریال از محل اعتبار جزء ۱۸ ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه صرفاً به عنوان مابه‌التفاوت یارانه به وزارت نفت و شركت توانیر پرداخت كند. مصوبه فوق، مقرر كرده است از رقم ۱۲۲ هزار میلیارد ریال،معادل ۴۶۱ میلیارد ریال به طور هفتگی به شركت توانیر پرداخت شود.

این مصوبه از سوی پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.