معاون وزیر نیرو در امور انرژی و برق با بیان اینكه خاموشی‌های زمان‌بندی شده در فصل پاییز ادامه خواهد داشت گفت: چهارهزار مگاوات در تابستان سال آینده كمبود خواهیم داشت بنابراین تابستان سال آینده نیز خاموشی داریم.

عباس علی آبادی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شبكه برق در حال حاضر در وضعیت سربه سر از لحاظ تولید و مصرف قرار دارد. بنابراین هر حادثه‌ای امكان خاموشی را بر شبكه تحمیل خواهد كرد.

وی ادامه داد: برنامه زمانبندی خاموشی در پاییز ادامه خواهد داشت و كمبود چهار هزار مگاواتی در سال آینده نشان می دهد كه خاموشیها در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.