وقتی نیاز مصرف برق را به سختی تأمین می كنیم، چگونه ذخیره برق داشته باشیم محمد علی وحدتی مدیرعامل توانیر در گفتگو با ایسنا، با طرح این پرسش گفت: عدم ذخیره برق در شبكه به بخش سرمایه گذاری برمی گردد، زیرا با داشتن ۳۵ هزار مگاوات مصرف اگر بخواهیم ۲۰ تا۳۰ درصد از آن را هم ذخیره كنیم، سرمایه گذاری زیادی لازم است. وی با مقایسه رشد نیاز مصرف برق ایران و اروپا افزود: كشورهای اروپایی یا رشد نیاز مصرف ندارند و یا اگر داشته باشند در حد یك تا سه درصد است، در حالی كه در كشورمان ۶ تا ۹ درصد رشد نیاز مصرف داریم. وی تصریح كرد: كشورهای اروپایی به سمت صنایع با تكنولوژی بالا رفته اند و صنایع انرژی بر را كمتر توسعه می دهند، در حالی كه در كشور ما روی صنایع فولاد كار می شود و این صنایع انرژی بر هستند و در نتیجه به برق زیادی نیاز داریم كه اگر بخواهیم علاوه بر تأمین این برق، ذخیره هم داشته باشیم، سرمایه زیادی نیاز است. وی با بیان این كه ما علم این كار را در كشورمان داریم، تشریح كرد: در حال حاضر واحدهای نیروگاهی دركشور ساخت داخل هستند، به طوری كه ما در این زمینه انتقال تكنولوژی هایی هم داریم. وی با تأكید بر این كه در ایران هم از نظر خدمات مهندسی و هم از لحاظ ساخت تجهیزات، امكانات لازم را داریم، گفت: مهم این است كه سرمایه ای هم وجود داشته باشد، ولی از آنجایی كه قرار است بخش غیر دولتی وارد كار شود، به بخش دولتی اجاره داده نمی شود كه در صنعت برق سرمایه گذاری كند. از سوی دیگر بخش غیر دولتی هم مشكلاتی دارد و دولت و مجلس در پی آن هستند كه این مشكل را برطرف كنند. مدیرعامل توانیر با اشاره به موانع سرمایه گذاری در بخش غیر دولتی اضافه كرد: از آنجایی كه ساخت نیروگاه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه می خواهد، در نتیجه علی رغم این كه داوطلب در این زمینه زیاد است، ولی چندان این كار سریع پیش نمی رود. وی ادامه داد: زمانی این سرمایه از طریق سرمایه گذاری خارجی و یا بانك ها قابل تأمین بود، ولی در حال حاضر این كار با موانعی روبه روست و بانك ها هم در حال حاضر در دادن وام دارای محدودیت هایی هستند و عملا سرمایه گذار چندان دستش باز نیست.