وضعیت تأمین برق در نیمه دوم سال جاری به وضعیت بارش ها بستگی دارد، چراكه در حال حاضر ظرفیت مخازن سدهای كشور در حداقل است و از اول مهرماه هم ظرفیت این مخازن به زیر ۵۰۰ مگاوات می رسد كه عملاً تعطیل خواهند بود. به گزارش ایسنا، سید پرویز فتاح وزیر نیرو درباره وضعیت تأمین برق در نیمه دوم امسال با بیان مطلب فوق گفت: البته در حال حاضر به امید آن هستیم كه در آذرماه شاهد بارش و پر شدن مخازن باشیم. وی درباره وضعیت برق در زمستان گفت: در حال حاضر برای نیمه دوم سال ذخیره كردن سوخت در حال انجام است، به طوری كه در مورد گازوئیل ۷۰ درصد و در مورد مازوت ۸۰ درصد كار انجام شده و به طور قطع تا آبان ماه به اتمام می رسد. او تأكید كرد: وزارت نیرو در زمستان همه توجه خود را به سوخت رسانی به نیروگاه ها معطوف می كند، بنابراین به طور قطع با مشكل خاصی روبه رو نخواهیم شد. البته نیروگاه های جدید نیز برای نیمه دوم سال طبق برنامه وارد مدار می شوند؛ به طوری كه تا پایان امسال ۲ هزار مگاوات برق جدید وارد شبكه می شود.