مدیر عامل شركت مدیریت شبكه برق گفت كه خشكسالی قابل پیش بینی نیست و هیچ وقت به ما نگفته بودند كه چنین خشكسالی شدیدی داریم. مسعود حجت ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان مطلب فوق درباره علل كمبود برق و خاموشی ها توضیح داد: ذخیره برق شبكه سراسری در چند سال اخیر پایین آمده و علت آن سرمایه گذاری كم در این زمینه است و این موضوع مربوط به امسال نیست، بلكه ما از ۱۰ تا ۱۲ سال پیش با چنین مشكلی مواجهیم. وی افزود: سرمایه گذاری و بودجه ای كه در مجلس تصویب و پرداخت شده، به گونه ای بوده كه ما با ذخیره كم در این زمینه زندگی می كردیم. وی گفت: تولید امسال در نیروگاه های برق آبی نسبت به سال گذشته خیلی كمتر شده است، در حالی كه میزان خاموشی ها نسبت به مقدار كم تولید، عدد چندان بزرگی نیست. علاوه بر این توجه شود كه تولید نیروگاه های حرارتی و برق آبی روی هم امسال ۷ درصد بیشتر از سال گذشته شده است. وی در پاسخ به این پرسش كه مگر سازمان هواشناسی خشكسالی را پیش بینی نكرده بود و شما احتمال نمی دادید كه در نیروگاه های برق آبی كمبود داشته باشیم؟ اظهاركرد: خشكسالی قابل پیش بینی نیست و هیچ وقت به ما نگفته بودند كه چنین خشكسالی شدیدی داریم. سازمان هواشناسی به ما گفته بود كه امسال سال كم آبی است و ما بعد از عید فهمیدیم كه این خشكسالی این قدر شدید است، چرا كه قبل از عید بارش برف داشتیم و چندان در این مورد بدبین نبودیم.

حجت افزود: ما اگر از خشكسالی خبر هم داشتیم، نمی توانستیم كاری كنیم، چرا كه نمی تواینم ظرف ۶ ماه نیروگاه بسازیم. وی در مورد تبادل برق با كشورهای همسایه گفت: ما با تمام كشورهای همسایه به جز آنهایی كه با ما دارای مرز آبی هستند، تبادل الكتریكی داریم. به پاكستان ۳۰ مگاوات برق می فروشیم؛ به افغانستان حدود ۵۵ مگاوات برق صادر می كنیم و از تركمنستان فقط برق وارد می كنیم. البته مقداری از برق تركمنستان را به تركیه ترانزیت می كنیم. وی ادامه داد: در حال احداث خطوط جمهوری ارمنستان هستیم كه اگر این خطوط نصب شود ارتباطمان بسیار قوی می شود. وی گفت: بخشی از برق جمهوری آذربایجان را به نخجوان ترانزیت می كنیم. با تركیه نیز ارتباط ترانزیت برق داریم. در گذشته به تركیه برق می فروختیم و در حال حاضر فقط كار ترانزیت را انجام می دهیم و مذاكراتی بین مقامات ارشد دو كشور به عمل آمده كه ۶هزار مگاوات نیروگاه شامل ۲ هزار مگاوات در تركیه و ۴ هزار مگاوات در ایران تاسیس شود كه سوخت آن را ایران باید تامین كند و چیزی حدود ۱۰ هزار مگاوات هم قرارداد برای نیروگاه برق آبی بسته شده است و در كل مقدار برقی كه وارد می كنیم، بیش از صادرات است. وی در مورد قیمت برق گفت: قیمت پیشنهادی را وزارت نیرو به مجلس می دهد، ولی قیمت برق را مجلس تعیین می كند.