رئیس مركز تحقیقات حفاظت خاك و آبخیزداری گفت:‌ ساخت ۲۰ سد زیر زمینی برای مقابله با خشكسالی در انتظار تصویب اعتبارات دولتی است.

محمد هادی داوودی با اشاره به این كه ساخت سدهای زیرزمینی هیچ‌گونه عوارض زیست محیطی بدی ندارد، گفت‌: ساخت ۲۰ سد زیرزمینی برای مقابله با كم‌آبی و خشكسالی و جمع‌‌آوری آبهای زیرزمینی گم شده، فقط منتظر تصویب اعتبارات از سوی دولت است.

رئیس مركز تحقیقات حفاظت خاك و آبخیزداری كشور خاطرنشان كرد: ساخت این ۲۰ سد زیرزمینی در ۷ استان كشور اجرا می‌شود كه بنابر مطالعه انجام شده در مجموع ۳۰۰ سد زیرزمینی در كشور قابل احداث است.

داوودی گفت: ‌برای حداث این سدها در مجموع ۵ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است و اگر این رقم تصویب شود، تا پایان سال كار مطالعه و اجرای ۲۰ سد به اتمام می‌رسد.

وی خاطرنشان ساخت: این سدها كه برای نخستین بار در كشور اجرا می‌شود، در این مركز مطالعه شده و دستگاههای وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد كشاورزی نیز این آبها را در نظر نگرفته بود.

داوودی گفت:‌ این سدها با شناسایی رودخانه‌ها در مسیر رسیدن دریا و نزدیك كویر شناسایی می‌شوند و پس از رسیدن به سفره سنگی كف رودخانه‌ (سنگ مادر) احداث می‌شود و سپس روی آن با خاك پوشانده می‌شود، اما خاصیت آن جمع‌آوری جریانهای زیر سطحی رودخانه كه همواره جریان دارد، است.

وی خاطرنشان ساخت: تبخیر آب در این سدها صفر است، هیچ آثار سوئی بر محیط زیست نداشته و باعث جمع‌آوری آب برای آشامیدنی، كشاورزی و دام می‌شود.

رئیس مركز تحقیقات حفاظت خاك و آبخیزداری گفت: ‌تاكنون ۱۰۰ طرح تحقیقات به صورت آزمایش در كشور اجرا شده و به خوبی جواب داده است.

داوودی بیان داشت: این سدها حتی در رودخانه‌ها و مسیل‌هایی كه فقط ۱۰ روز از سال آب دارد، اجرا می‌شود.

وی گفت: ابتدا در بستر رودخانه ترانشه‌ای ایجاد می‌شود و سپس تا عمق ۲۰ متری به حدی كه به لایه غیرقابل نفوذ زمین برسد، دیواره‌‌ای ایجاد می‌شود كه باعث جمع‌آوری آب زیرسطحی در جریان كف رودخانه می‌شود.

داوودی آب‌دهی سدهای زیرزمینی را ۱۰ تا ۱۵ لیتر در ثانیه مانند یك چاه عمیق ذكر كرد و گفت: ‌مهم این است كه آب جمع‌آوری شده توسط این سدها در هیچ جایی محاسبه نشده و به اصطلاح آب گم شده است كه برای كشاورزی و آشامیدن استفاده می‌شود.

وی گفت: سدهای زیرزمینی در مناطقی احداث می شود كه ارزش آب حیاتی است و زندگی روستاییان و كشاورزان به آب بستگی دارد.

داوودی گفت: این سدهای زیرزمینی در استانهای كرمان، سمنان و آذربایجان غربی احداث می‌شود و هزینه بهره‌برداری آن پس از احداث سد، حذف می‌شود.

وی خاطرنشان ساخت: مراحل مطالعات این طرح انجام شده و فقط منتظر اعتبار دولت است تا مراحل اجرایی آن انجام شود.