انجمن هنرمندان سفالگر،در فصل پاییز سه نمایشگاه برپا خواهد كرد.

انجمن هنرمندان سفالگر آخر هر ماه پاییز یك نمایشگاه در فرهنگسرای شفق برپا خواهد كرد.

در این سه نمایشگاه آثار اعضای انجمن به مدت یك هفته به نمایش گذاشته خواهد شد.

انجمن هنرمندان سفالگر كه جوانترین انجمن هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی به حساب می‌آید، هم‌اكنون در فرهنگسرای شفق مستقر شده است.