در یازدهمین همایش صنایع سبز كه به همت سازمان حفاظت محیط زیست كشور در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی برگزار شد از مجموع ۱۴۵ واحد صنعتی، نیروگاه تركیبی خوی توانست عنوان صنعت برگزیده سبز سال ۱۳۸۶ را به خود اختصاص دهد كه در این مراسم لوح ویژه توسط معاون رییس جمهوری به مدیر عامل شركت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی اهدا گردید.

شایان ذكر است در این همایش صرفاً نیروگاه تركیبی خوی كه زیرمجموعه وزارت نیرو می باشد به این مهم دست یافت و در كنار شركت های شهرك های صنعتی سمنان، سیمان داراب، سیمان سپاهان و پتروشیمی تبریز به عنوان صنایع برگزیده سبز سال ۱۳۸۶ معرفی شدند.

حامد کاظم زاده خوئی