«كرم‌رضا پیریایی»رئیس مركز موسیقی و سرود صدا و سیما به درخواست خودش از مدیریت این مركز كنار رفت.

كرم‌رضا پیریایی كه به مدت ۳ سال مدیریت مركز موسیقی و سرود صدا و سیما را عهده‌دار بود از ۵ ماه گذشته درخواست شفاهی خود را مبنی بر واگذاری این سمت به رئیس سازمان صدا وسیما ارائه كرده بود كه بعد از گذشت این مدت ضرغامی با این درخواست موافقت و پیریایی از سمت خود كنار رفت.

پیریایی آخر هفته مركز موسیقی صدا و سیما را ترك و در جلسه تودیع ایشان كه هفته آینده برگزار می‌شود، مدیر جدید این مركز معرفی خواهد شد.