دبیر دوسالانه ملی نگارگری ایرانی از حضور دو داور تركیه ای و چینی برای قضاوت در هفتمین دوره این رویداد هنری خبر داد. مرتضی حیدری به مهر گفت: با توجه به سابقه طولانی نگارگری در آسیای میانه و شرق دور و برای هموار كردن راه برای برگزاری دوسالانه نگارگری به صورت بین المللی در آینده، در این دوره از فاطیما چیچك و علی لینگ دعوت خواهیم كرد تا در داوری، سخنرانی و نمایش آثارشان شركت كنند. حیدری در مورد انتشار فراخوان دوره هفتم دوسالانه نگارگری گفت: فراخوان آماده انتشار است و فقط در مورد جوایز برگزیدگان هنوز با دفتر امور هنرهای تجسمی معاونت هنری وزارت ارشاد در حال مذاكره هستیم.