رضا جودی فیلم تلویزیونی "شاهد عینی" را به کارگردانی مهدی گلستانه برای شبکه دو تهیه می‌کند.

گلستانه در این باره گفت: "شاهد عینی" به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دو تهیه می‌شود و علیرضا کاظمی‌پور و سعید جلالی مشغول نوشتن فیلمنامه هستند که تا اوایل مهرماه طول می‌کشد. قصه یک ملودرام اجتماعی پلیسی است.

وی درباره پذیرش کارگردانی این فیلم ۹۰ دقیقه‌ای افزود: آقای جودی از من دعوت کرد تا اگر فیلمنامه‌ای سراغ دارم روی آن کار کنیم. طرح "شاهد عینی" را کاظمی‌پور پیشنهاد داد که به نظرم جالب بود و سعی می‌کنیم تا اواسط مهرماه فیلم را کلید بزنیم.

گلستانه بعد از پایان تولید پروژه "شاهد عینی"، فیلم تلویزیونی "خفته در بیداری" را به نویسندگی بابک کایدان می‌سازد.