معاون برنامه ‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو گفت: ساخت ۱۵ نیروگاه توسط بخش خصوصی در دست بررسی و اقدام است اما بسیاری از طرح ها در بوروكراسی اداری معطل مانده است.

علی عسكری با بیان این مطلب گفت :در حال حاضر طرح ساخت ۱۵ نیروگاه توسط بخش خصوصی در دست بررسی و اقدام است ؛ اما بسیاری از طرح ها در بوروكراسی اداری و توجیه فنی و اقتصادی طرح ها در بانك‌ها یا مجوزهای آنها ، معطل مانده است.

وی اظهار داشت:ظرفیت‌ نصب شده نیروگاهی ایران برای تولید برق حدود ۵۱ هزار مگاوات است ، اما از این میزان حدود ۳۷ تا ۴۰ هزار مگاوات قابلیت ورود به مدار را دارد.

وی ادامه داد:اگر همه این ظرفیت ( قابلیت تولید ) وارد مدار تولید می شد امسال در كشور خاموشی نداشتیم، اما خشكسالی امسال باعث شد ، بخشی از ظرفیت نیروگاه‌های برق – آبی كه در مدار تولید برق بودند و در دوره اوج مصرف هم وارد مدار تولید می‌ شدند ، امسال از مدار تولید خارج شوند و از بخشی از این ظرفیت محروم بمانیم .

عسكری گفت : در چند سال اخیر نرخ رشد مصرف برق از رشد تولید بیشتر بوده و باعث شده است در ایجاد ظرفیت‌های تولید به رشد مصرف نرسیم.

وی افزود : با ۱۰ درصد صرفه‌جویی، در واقع با ۳۷ هزارمگاوات انرژی كه وارد مدار می ‌شود ،‌ حدود ۳ هزار و ۷۰۰ مگاوات صرفه‌جویی صورت می‌گیرد كه این رقم معادل خاموشی هایی است كه در پیك تابستان با آن مواجه بوده ایم.