مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران گفت: از ابتدای سال جاری تاكنون ۶ واحد نیروگاهی به ظرفیت ۹۵۵ مگاوات توسط این سازمان راه‌اندازی و وارد مدار شده است.

محمد بهزاد افزود: از ابتدای سال جاری تاكنون واحدهای نیروگاهی سبلان اردبیل، فردوسی مشهد، جهرم، كرمان و عسلویه با ظرفیت ۹۵۵ مگاوات راه‌اندازی و وارد مدار شده‌اند.

وی ادامه داد: در مجموع در دولت نهم نیروگاه‌های حرارتی راه اندازی شده ۶۲ واحد با ظرفیت تولید ۹هزار و ۴۸۰ مگاوات برق بوده است.

بهزاد خاطرنشان كرد: از شهریور سال گذشته تا شهریور امسال تاكنون ۲۰ واحد نیروگاهی به ظرفیت ۲هزار و ۵۸۰ مگاوات با شبكه برق كشور متصل شده است.