بالاخره در شرایطی كه دولت سال چهارم برنامه چهارم توسعه را پشت سر می‌گذارد و البته نشان داده است كه چندان تمایلی به پایبندی به اجرای این برنامه ندارد، گزارش عملكرد برنامه چهارم توسعه منتشر شد. عملكرد دولت در بخش برق در این گزارش شگفت‌انگیز است. گزارش عملكرد برنامه چهارم توسعه حكایت از آن دارد كه در بخش برق اگر دولت نتوانسته است كه صددرصد اهداف را محقق كند اما انگار چندان هم از برنامه عقب نیست. براساس این گزارش در سال اول برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود كل ظرفیت نیروگاه‌های كشور به ۳۶ هزار و ۳۴۴ مگاوات برسد اما ظاهرا دولت از اهداف برنامه نیز پیشی گرفته و عملكرد ۳۷ هزار و ۵۴مگاوات را به ثبت رسانده است. هرچند دولت با افتخار افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها را فراتر از اهداف برنامه به انجام رسانده است اما در نهایت كمبود ظرفیت نیروگاه‌های تولید برق را نباید از نظر دور داشت. با تفكیك این عملكرد در دو بخش دولتی و غیردولتی مشاهده می‌شود كه قرار بود سهم نیروگاه‌های دولتی به ۳۵ هزار و ۲۱۴ مگاوات برسد كه بر این اساس عملكرد ۳۵ هزار و ۹۸۷ مگاوات بوده است.

در بخش غیردولتی نیز هدف برنامه هزار و ۱۳۰مگاوات بوده كه عملكرد سال ۸۴ رقم هزار و ۶۷ مگاوات را نشان می‌دهد. بر این اساس، ظرفیت عملی نیروگاه‌ها در بخش حرارتی باید به ۲۹ هزار و ۷۵۵ مگاوات برسد كه عملكرد برنامه ۳۱هزار و ۴۸۰ مگاوات بوده است. سهم دولتی‌ها و غیردولتی‌ها از فراهم‌سازی این میزان به ترتیب ۲۸ هزار و ۶۲۵ و یك هزار و ۱۳۰ مگاوات در نظر گرفته شده بود كه در بخش دولتی ۳۰ هزار و ۴۱۳ مگاوات و در بخش غیردولتی هزار و ۶۷ مگاوات محقق شده است. در بخش نیروگاه‌های آبی نیز ظرفیت عملی باید به پنج هزار و ۵۰۸ مگاوات می‌رسید كه بر طبق گزارش عملكرد وزارت نیرو این ظرفیت به پنج هزار و ۵۳۷ مگاوات رسیده است. همچنین در بخش ارتقای ظرفیت عملی نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز ظرفیت باید به ۸۱ مگاوات می‌رسید كه تنها ۳۷ مگاوات محقق شده است. در بخش نیروگاه‌های هسته‌ای نیز در سال اول برنامه عملكرد ۱۰۰۰ مگاوات دیده شده كه متاسفانه هیچ ظرفیتی فراهم نشده است.

سال چهارم برنامه توسعه بیش از دیگر ادوار مورد توجه است زیرا دقیقا در سال جاری یعنی چهارمین سال اجرای برنامه چهارم عملكرد ضعیف وزارت نیرو مشكلات بسیاری بر كشور عارض كرد و در نهایت در بخش برق به بروز خاموشی‌های گسترده انجامید و مردم را در تنگنا قرار داد.

در سال چهارم برنامه چهارم (سال ۸۷) پیش‌بینی شده كل ظرفیت به ۴۷ هزار و ۸۵۰ مگاوات برسد كه بر این اساس، تاكنون عملكرد ۴۴ هزار و ۴۶۰ مگاوات محقق شده است. با تفكیك این عملكرد در دو بخش دولتی و غیردولتی مشاهده می‌شود كه قرار است سهم نیروگاه‌های دولتی به ۴۲ هزار و ۲۹۶ مگاوات برسد. در بخش غیردولتی نیز هدف برنامه پنج هزار و ۵۵۴ مگاوات است. بر این اساس، ظرفیت عملی نیروگاه‌ها در بخش حرارتی باید به ظرفیت ۳۶ هزار و ۱۲۱ مگاوات برسند. سهم دولتی‌ها و غیردولتی‌ها از فراهم‌سازی این میزان به ترتیب ۳۰ هزار و ۵۶۷ و پنج هزار و ۵۵۴ مگاوات در نظر گرفته شده است. در بخش نیروگاه‌های آبی نیز ظرفیت عملی باید به ۱۰ هزار و ۵۱۸ مگاوات برسد. همچنین در بخش ارتقای ظرفیت عملی نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز ظرفیت باید به ۲۱۱مگاوات برسد.

در بخش نیروگاه‌های هسته‌ای نیز در سال چهارم برنامه عملكرد ۱۰۰۰ مگاوات دیده شده است. البته دولت نتوانسته در بخش افزایش ظرفیت نیروگاه‌های كشور به ظرفیت مورد نظر برنامه دست یابد این خود دلیلی است برای آنكه دولت با توجه به فرسودگی تجهیزات و شبكه انتقال برق از اهداف برق‌رسانی درست در كشور دورماند حال آنكه به جای توجه به افزایش ظرفیت نیروگاه‌های كشور دولت در سال جاری پشت پرده خشكسالی خود را پنهان كرد و تمام تقصیرها را در زمینه كمبود برق به دوش خشكسالی انداخت. در حالی‌كه این عملكرد ضعیف وزارت نیرو بود كه قطع برق را برای مردم به ارمغان آورد. در كشوری كه دولت هر روز سخن از مباحث توسعه‌ای به میان می‌آورد و افتخار برق‌رسانی به اقصی نقاط كشور را با خود به یدك می‌كشد امروز نه‌تنها پایتخت‌نشینان كه محروم‌ترین استان‌های كشور نیز تابستان گرم و خاموش را سپری كردند هرچند دولت مدعی است كه ظرفیت نیروگاه‌های كشور را به بیش از ۴۴هزار مگاوات افزایش داده است.