مخبر كمیسیون انرژی مجلس گفت: چنانچه دولت بخواهد در تعرفه‌های برق برای سال ۸۸ تجدید نظر كند باید در قالب لایحه و یا در قالب بودجه آنرا تقدیم مجلس كند.

علی ادیانی راد نماینده مردم قائم شهر اظهار داشت: دولت هنوز تعرفه‌های جدید برق را به مجلس ارائه نكرده است و چنانچه دولت قصد تجدید‌نظر در تعرفه‌های برق را دارد باید آن را در قالب لایحه و یا در قالب بودجه ۸۸ تقدیم مجلس كند.

وی افزود: دولت چنانچه فكر می‌كند یكی از راه‌های برون رفت و كاهش قطعی برق تجدید نظر در تعرفه‌های برق است باید در قالب لایحه به مجلس تقدیم كند.

ادیانی راد تاكید كرد: مجلس و كمیسیون انرژی منتظر دریافت راهكارهای دولت برای برون رفت از مشكلات كنونی و خاموشی‌ها است.