مخبر كمیسیون انرژی مجلس با بیان اینكه خشكسالی تنها دلیل خاموشی‌ها نیست گفت: مجلس بحث خاموشی‌ها را پیگیری خواهد كرد تا موانع وزارت نیرو برای رفع این مشكل مرتفع شود.

علی ادیانی راد نماینده مردم قائمشهر افزود: دلایل عدیده‌ای در مورد خاموشی‌های اخیر در كشور مطرح شده كه یكی از هزاران ادله در میان ادله‌های ارائه شده بحث خشكسالی و كمبود تولید انرژی نیروگاههای برقابی است.

وی با بیان اینكه چنانچه خشكسالی هم در كشور رخ نمی‌داد باز هم كشور با كمبود تولید برق مواجه بود ادامه داد: تولید انرژی نیروگاه‌های برقابی به طور میانگین ۱۰ درصد تولید برق كشور است، بنابراین اگر خشكسالی رخ نمی‌داد كشور باز هم با كمبود برق و خاموشی مواجه بود.

ادیانی راد تصریح كرد: اگر بخواهیم به شكل كارشناسی بحث خاموشی‌های برق در كشور را بررسی كنیم متوجه می‌شویم كه دلایل خاموشی‌ها به دلیل نبود سرمایه گذاری به موقع برای افزایش تولید برق در كشور، فرسوده بودن شبكه برق كشور و هدر رفت سنگین انرژی برق از شبكه برق است.

نماینده مردم قائمشهر گفت: ارائه آمار ۱۹ درصدی هدررفت انرژی برق در شبكه توزیع از سوی بانك جهانی نشان می‌دهد كه ایران در این زمینه در خاورمیانه مقام نخست را دارد.

● استیضاح وزیر نیرو را نشنیده‌ام

مخبر كمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این سوال كه استیضاح وزیر نیرو به دلیل خاموشی ها تا چه حد صحت دارد گفت:‌ بحث استیضاح وزیر نیرو را نشنیده‌ام اما نماینده‌های مجلس و به خصوص اعضای كمیسیون انرژی نگران خاموشی‌های اخیر هستند و برای حل معضل خاموشی برق جلساتی داشته و خواهند داشت.

وی ادامه داد: مجلس بحث خاموشی‌ها را پیگیری خواهد كرد تا موانعی كه در برابر وزارت نیرو هست را از پیش رو بردارد.

به گفته وی، مجلس در قالب شأن وظایف خود، موانع مربوط به تأمین اعتبار برای صنعت برق را از پیش رو بردارد و از هر گونه تغییر در تعرفه‌ها برای سرمایه‌گذاری بیشتر در صنعت برق و كاهش خاموشی ها حمایت می كند.