همایش كاربردی خشكسالی چالش ها و راهكارها با ارائه مقالات مختلف و حضور مسئولان و محققان در اصفهان برگزار شد.

مرتضی بختیاری، استاندار اصفهان دراین همایش با اشاره به این كه سالانه بیش از یكصد میلیون متر مكعب آب در اثر فرسودگی شبكه انتقال آب در استان هدر می رود، گفت: این در حالی است كه بیش از یك دهه است كه برای حفر تونل سوم كوهرنگ و انتقال ۲۰۰ میلیون مترمكعب آب تلاش می شود. وی با اشاره این كه در نیم قرن گذشته در استان شاهد ۳۰ سال خشكسالی بوده ایم، گفت: اقدام های صورت گرفته درباره حوادث غیرمترقبه انفعالی بوده و برای پیشگیری از زیان های این گونه حوادث كمتر چاره اندیشی شده است.

وی اضافه كرد: برای كاهش مشكلات موجود در استفاده از منابع آب استان علاوه بر جدی گرفتن اولویت هایی مانند طرح های آبخیزداری، بیمه محصولات كشاورزی و استفاده از سیستم های نوین آبیاری باید از توان دانشگاه ها برای افزایش راندمان ها استفاده كرد.

منصور شیشه فروش، مدیركل بازسازی و حوادث غیرمترقبه استاندار اصفهان نیز در مراسم گشایش این همایش گفت: كاهش ۵۵ درصدی بارش در سال زراعی جاری، شرایط خاصی را در استان ایجاد كرد، به گونه ای كه ۸۰۰ هكتار از نخلستان های استان خشك شد.

وی زیان به ۳۶ هزار هكتار از باغ های استان را از دیگر پیامد های ناشی از خشكسالی دانست و افزود: در مجموع، خشكسالی ۱۱ هزار میلیارد ریال زیان در استان بر جا گذاشته است.

علیزاده، معاون عمرانی استانداری اصفهان نیز در این همایش با بیان این كه ۶۵ درصد آب كشور از منابع زیرزمینی تأمین می شود، گفت: تمامی شاخص های تولید و تأمین آب در ایران از میانگین جهانی كمتر و در مقابل، تمامی شاخص های مصرف آب از میانگین جهانی بالاتر است. وی افزود: متوسط مصرف آب در بخش كشاورزی در جهان ۷۰ درصد است و این در حالی است كه در ایران ۹۰ درصد منابع آب در بخش كشاورزی مصرف می شود. وی با تأكید بر افزایش بهره وری و اصلاح فرهنگ مصرف آب گفت: افزایش راندمان و صرفه جویی چند درصدی آب در بخش كشاورزی بسیاری از مشكلات را مرتفع می كند.وی كاهش آب سفره های زیرزمینی را از چالش های پیش روی استان دانست و اظهار داشت: تنها راه تعدیل اثرات ناشی از خشكسالی مدیریت بهینه منابع موجود است.