بر اساس تكلیف دولت به وزارت نفت، نیروگاه‌های ساخته شـده عسلـویـه، مبیـن (منطقـه ویژه اقتصادی انرژی ‌پارس) و فجر(منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی) به سیكل تركیبی تبدیل خواهند شد. ‌وزیر نیرو در گفتگو با برناضمن بیان این مطلب، گفت: برآوردهای صورت ‌گرفته حاكی از نیاز به سرمایه گذاری حدود ۴ هزار میلیارد تومانی برای ایجاد نیروگاه های سیكل تركیبی در ‌كشور است. ‌پرویز فتاح اظهار داشت: در صورت انجام این میزان سرمایه گذاری، امكان ورود حدود ۶ هزار مگاوات بخار سیكل ‌تركیبی به مدار وجود خواهد داشت.‌وی از واردات روزانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ مگاوات برق از كشور ارمنستان خبر داد و افزود: این میزان ‌واردات برق بر اساس توافق صورت گرفته وزارت نیرو با مقامات ارمنستان در حال انجام است كه معمولاً ‌در ماه های سرد سال برق از ایران به ارمنستان صادر خواهد شد. ‌فتاح با تاكید بر اینكه هر میزان برقی كه از ارمنستان وارد می شود، در ماه های پایانی سال به این كشور ‌صادر خواهد شد، تصریح كرد: همچنین بر اساس قراردادی كه وزارت نفت با ارمنستان امضا كرده، مقرر شده در قبال صادرات گاز طبیعی به این كشور، واردات برق از ارمنستان داشته باشیم.‌پیش از این روزانه ۵۰۰تا۵۵۰ مگاوات برق از تركمنستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان ‌وارد می شد كه از این میزان حدود ۲۰۰مگاوات به ارمنستان اختصاص داشته كه با این احتساب واردات از ‌ارمنستان حدود ۵۰ مگاوات افزایش یافته است.‌