شهرام سامانی معاون راهبری شبکه برق ایران گفت: در پاییز سال جاری میزان مصرف برق به ۳۱ هزار مگاوات خواهد رسید که بر این اساس از ابتدای آذرماه ذخیره نسبی برق را داشته باشیم.

سامانی در گفتگو با مهر با اشاره به نیاز مصرف شبکه برق کشور در لحظه پیک سال جاری گفت: این رقم در لحظه پیک مصرف که عموما در تیرماه اتفاق می افتد ۳۷ هزار و ۵۴۸ مگاوات بوده که نسبت به سال گذشته از رشد ۶/۷ درصدی برخوردار بوده است.

معاون راهبری شبکه برق ایران افزود: پیش بینی می شود در پاییز سال جاری میزان مصرف برق به ۳۱ هزار مگاوات برسد و از ابتدای آذرماه ذخیره نسبی برق را داشته باشیم.

وی تصریح کرد: نیاز مصرف برق در زمستان سال جاری به ۲۹ هزار مگاوات می رسد این درحالی است که نیروگاههای تامین کننده برق نیاز به تعمیرات اساسی دارند که بر این اساس تا پایان سال ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی تحت تعمیر قرار می گیرد.

به گفته سامانی، هم اکنون مخازن گازوئیل به میزان ۸۸ درصد و مخازن مازوت ۹۸ درصد پر شده اند که تا پایان آبانماه میزان ذخیره مخازن سوخت به ۱۰۰ درصد خواهد رسید. از اواسط آبان ماه تا پایان سال نیز نیروگاههای کشور به میزان روزانه ۱۳۷ میلیون مترمکعب گاز و یا سوخت (۱۳۷ میلیون لیتر) نیاز دارند که اگر ۱۰۰ میلیون لیتر از طریق مازوت و گازوئیل تامین شود، ۳۷ میلیون مترمکعب باید از طریق گاز تامین شود.