مدیر عامل شركت توانیر گفت: ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاههای حرارتی كشور تا پایان سال تحت تعمیرات اساسی و یا تعمیرات در حد متوسط قرار می گیرند.

محمد علی وحدتی اظهار داشت:به خاطر خشكسالی های صورت گرفته در سال جاری و كار مداوم نیروگاه‌های حرارتی، ‌این نیروگاه‌ها فرصت تعمیرات نداشته‌اند بنابراین فصل پاییز بهترین زمان برای تعمیرات است كه پیش بینی می شود ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاههای حرارتی كشور تحت تعمیر اساسی یا متوسط قرار بگیرند.

وحدتی گفت: به دلیل خشكسالی و عدم تولید انرژی در نیروگاه‌های برق آبی امسال مصرف گازوئیل و سوخت نیروگاه‌ها افزایش خواهد یافت بنابراین از اواسط آبان ماه تا پایان سال جاری، پیش بینی می شود نیروگاههای كشور روزانه در زمستان ۱۳۷ میلیون متر مكعب گاز طبیعی یا معادل آن گازوئیل و مازوت نیاز داشته باشند.

به گفته وی ،هم اكنون مخازن گازوییل حدود ۸۸ درصد و مخازن مازوت ۹۸ درصد، تامین سوخت شده اند.