بر اساس تکلیف دولت به وزارت نفت نیروگاه های ساخته شده عسلویه، مبین (منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) و فجر(منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی) به سیکل ترکیبی تبدیل خواهند شد.

پرویز فتاح وزیر نیرو با بیان این مطلب، گفت: برآوردهای صورت گرفته حاکی از نیاز به سرمایه گذاری حدود ۴ هزار میلیارد تومانی برای ایجاد نیروگاه های سیکل ترکیبی در کشور است.

وی ادامه داد: در صورت انجام این میزان سرمایه گذاری امکان ورود حدود ۶ هزار مگاوات بخار سیکل ترکیبی به مدار وجود خواهد داشت.

● واردات روزانه ۲۵۰ مگاوات برق از ارمنستان

فتاح در ادامه از واردات روزانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ مگاوات برق از کشور ارمنستان خبر داد و افزود: این میزان واردات برق بر اساس توافق صورت گرفته وزارت نیرو با مقامات ارمنستان در حال انجام است که معمولاً در ماه های سرد سال برق از ایران به ارمنستان صادر خواهد شد.

او با تاکید بر این که هر میزان برقی که از ارمنستان وارد می شود، در ماه های پایانی سال به این کشور صادر خواهد شد، تصریح کرد: همچنین بر اساس قراردادی که وزارت نفت با ارمنستان امضا کرده مقرر شده در قبال صادرات گاز طبیعی به این کشور، واردات برق از ارمنستان داشته باشیم.

وزیر نیرو با یادآوری این که مذاکره ها برای تعیین میزان دقیق حجم واردات و صادرات برق و گاز به ارمنستان، موضوعی است که بین وزارت نفت و طرف ارمنی در حال انجام است، بیان داشت: در حال حاضر برقی که از ارمنستان وارد می شود بر اساس توافق صورت گرفته وزارت نیرو با مقامات این کشور است.

گفتنی است، پیش از این روزانه ۵۰۰تا۵۵۰ مگاوات برق از ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان وارد می شد که از این میزان حدود ۲۰۰مگاوات به ارمنستان اختصاص داشته که با این احتساب واردات از ارمنستان حدود ۵۰ مگاوات افزایش یافته است.