مدیرعامل سازمان بهره‌وری انرژی ایران گفت: چنانچه قیمت برق در كشور واقعی نشود دولت همچنان برای مصرف لامپ‌های كم مصرف در كشور باید یارانه پرداخت كند.

حسین لوایی اظهار داشت: تعیین قیمت لامپ كم مصرف در كشور از سوی كمیته قیمت‌گذاری زیرنظر وزارت نیرو متناسب با قیمت برق تعیین می‌شود، بنابراین تا زمانی كه قیمت برق در كشور واقعی نشود دولت برای تولید و مصرف لامپ‌های كم مصرف باید یارانه تخصیص دهد.

لوایی ادامه داد: مطمئنا چنانچه قیمت لامپ كم مصرف و میزان یارانه اختصاص یافته با قیمت برق متناسب باشد مصرف لامپ‌های كم مصرف در كشور اقتصادی شده و به نفع كشور خواهد شد.

● توزیع ۷/۱۶ میلیون شعله لامپ‌های كم مصرف

رئیس سازمان بهره‌وری انرژی با بیان اینكه تا پایان سال جاری ۵۰ میلیون شعله لامپ كم مصرف در كشور توزیع خواهد شد گفت: بیش از ۱۵ میلیون شعله لامپ كم مصرف توسط شركت‌های توزیع برق و یك میلیون و ۷۰۰ هزار شعله لامپ كم مصرف توسط تولید‌كننده‌ها در كشور توزیع شده است.

وی در خصوص مطرح شدن كیفیت‌ پایین لامپ‌های كم مصرف گفت: سابقه استفاده از لامپ‌های كم مصرف كه همان لامپ های فلورسنت هستند در كشور ۴۰ سال است، بنابراین اگر این لامپ‌ها كیفیت پایین داشتند نباید تاكنون در مراكز عمومی و یا بیمارستانها از آنها استفاده می‌شد.

لوایی افزود: تكنولوژی لامپ‌های كم مصرف از لحاظ كیفیت، استانداردهای جهانی را رعایت كرد‌ه‌اند بنابراین احتمالا بحث مطرح شدن پایین بودن كیفیت لامپ‌های كم مصرف به دلیل ناآگاهی و یا مسایل اقتصادی و سیاسی بوده است.

وی خاطرنشان كرد: در حال حاضر سالانه ۶ میلیارد شعله لامپ كم مصرف در دنیا مصرف می‌شود بنابراین انتظار می‌رود كه در كشور نیز سالانه ۷۰ میلیون شعله لامپ كم مصرف تولید و مصرف شود.