دومین نمایشگاه «سرای نقش گستران ایران» در نگارخانه لرزاده صبا گشایش یافت.

به نقل از روابط عمومی مؤسسه فرهنگی -هنری صبا وابسته به فرهنگستان هنر، در این نمایشگاه حسین فلاح عدل و لیدا فرشی فروغ با تازه‌ترین نمایشگاه مشترك از آثار خود در قالب رنگ روغن روی بوم نگاه خود را در بستری از تركیب رنگ و انتزاع فرم بر اقلیم، عناصر طبیعت و فضاهای طبیعت گرایانه جلوه‌ای تازه بخشیده‌اند.

این آثار طبیعت محور و یا رویكرد تجربه گرا به فرم و شیوه‌ای خلاقه در كاربرد و تركیب رنگ آفریده شده‌اند و منظری تازه از نگاه انسان به جلوه‌های طبیعی و هستی پیرامون با همه مظاهر و پدیده‌های آن (كوه) درخت، زمین و دیگر فضاهای طبیعی را در نقاشی معاصر به نمایش می‌گذارند.

این نمایشگاه تا یكهفته میزبان عموم علاقمندان خواهد بود.

سرای نقش گستران ایران در موسسه صبا با اختصاص نگارخانه لرزاده از این پس به صورت تخصصی میزبان برپایی نمایشگاه‌های هنرمندان مستقل جوان و نوگرا از تهران و سراسر كشورمان به صورت جمعی و انفرادی خواهد بود.

این نگارخانه چندی پیش با نمایشگاهی از آثار ۳ هنرمند جوان و فروش آثار آنان گشایش یافت و نمایشگاه حسین فلاح عدل و لیدا فرشی فروغ دومین حلقه از این سلسله نمایشگاه‌ها به شمار می‌رود.