از سال آینده یارانه‌ لامپ‌های كم‌مصرف مستقیما به تولیدكنندگان واقعی پرداخت می‌شود.

محمود لیایی - مدیركل دفتر صنایع برق، الكترونیك و فن‌آوری وزارت صنایع و معادن - با بیان این مطلب افزود: طی جلساتی كه در كارگروه مشترك بین وزارت نیرو و صنایع و معادن درباره توسعه مصرف لامپ‌های كم‌مصرف در كشور برگزار شد، قرار شده است كه از سال آینده پرداخت یارانه‌ لامپ‌های كم‌مصرف مانند روال سابق نبوده و یارانه به جای مصرف‌كنندگان نهایی، به تولیدكنندگان واقعی پرداخت شود.

وی گفت: وزارت صنایع و معادن در این كارگروه نقش سیاست‌گذار را داشته و پرداخت یارانه به عهده وزارت نیرو است.

این مقام مسوول با اشاره به این‌كه امسال حدود ۱۰۰ میلیارد تومان یارانه برای توسعه مصرف لامپ‌های كم‌مصرف در كشور اختصاص یافت، خاطرنشان كرد: وزارت نیرو قول داده است كه میزان یارانه‌های پرداختی سال آینده بیشتر از امسال باشد.

به گفته لیایی در كارگروه مشترك بین وزارت صنایع و معادن و نیرو، توسعه مصرف لامپ‌های كم‌مصرف و LED و در عین حال كاهش مصرف لامپ‌های التهابی در كشور دنبال می‌شود.

وی تصریح كرد: طی جلساتی برگزار شده در این كارگروه، قرار شد برای سال آینده طوری برنامه‌ریزی شود تا مانند امسال دیر با تولیدكنندگان لامپ‌های كم‌مصرف قرارداد بسته نشود.

به گزارش ایسنا، در این باره وزیر نیرو نیز اظهار كرده كه تولید‌كنندگان برای تولید لامپ كم مصرف پیش‌پرداخت می‌خواستند، در حالی كه بودجه‌ تخصیص یافته برای این امر اواخر اسفند سال گذشته از مجلس بیرون آمد.

مدیركل دفتر صنایع برق، الكترونیك و فن‌آوری وزارت صنایع و معادن همچنین عنوان كرد: قرار است به صورت پایلوت خط تولید لامپ‌های LED از اوایل سال آینده در ارومیه راه‌اندازی شود كه در صورت موفقیت آن، این طرح توسعه پیدا می‌كند.