وزیر نیرو با اعلام اینكه وزارت نفت به تعهد اولیه خود به وزارت نیرو برای تامین گاز زمستانی نیروگاه ها عمل كرد، گفت: براساس توافق این دو وزارتخانه، تحویل روزانه ٣٠میلیون مترمكعب گاز به نیروگاه ها در فصل زمستان تعهد بعدی وزارت نفت خواهد بود.

پرویز فتاح در گفت وگو با مهر گفت: وزارت نفت و نیرو توافق نامه ای را در خصوص تامین گاز نیروگاه ها در فصل زمستان به امضا رسانده اند، مفاد این تفاهم نامه به مجلس نیز اعلام شده كه طبق آن تعهدات وزارت نفت مبنی بر تامین سوخت تحویلی به نیروگاه ها مشخص شده است.

فتاح پیش بینی كرد با افتتاح فازهای جدید پارس جنوبی كه به تازگی مورد بهره برداری قرار گرفته و ٥٠میلیون مترمكعب گاز به ظرفیت تولید گاز كشور اضافه می كند، مشكلی در خصوص تحویل روزانه ٣٠میلیون متر مكعب گاز به نیروگاه ها وجود نداشته باشد و همه در این زمینه امیدوارند.