استاندار همدان مدیریت اعمال شده برای تأمین آب آشامیدنی مورد نیاز مردم شهر همدان در امسال را ارزنده و صحیح خواند.

دكتر بهروز مرادی، در شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان افزود: انسجام مدیریتی و هماهنگی مدیران دستگاه های اجرایی مانع از بروز مشكلات جدی در حوزه آب شد.وی تأكید كرد: در تأمین مشكلات ناشی از كمبود آب تمامی مدیران شبانه روز درگیر و نتیجه چنین مدیریتی تأمین هزار لیتر در ثانیه آب شرب مورد نیاز مردم شهر همدان بوده است.

وی با اشاره به خشكی ۲ سد در استان به دلیل خشكسالی خاطرنشان كرد: هم اینك معادل آب این ۲ سد آب تأمین شده و نگرانی از این بابت وجود ندارد.