مدیر عامل سازمان توسعه برق ایران با بیان اینكه در برنامه چهارم بیش از ۷ میلیارد دلار در صنعت برق سرمایه گذاری شده گفت: میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته از سوی دولت در صنعت برق طی سه سال گذشته ۱۲هزار میلیارد تومان بوده است.

محمد بهزاد اظهار داشت: خوشبختانه توجه دولت و سرمایه‌گذاری در صنعت برق در طی سه سال گذشته از رشد خوبی نسبت به سال‌های گذشته برخوردار بوده است به طوریكه در طی این سه سال گذشته ۱۲هزار میلیارد تومان در صنعت برق سرمایه‌گذاری شده است.

وی با بیان اینكه در دولت قبلی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان در صنعت برق سرمایه‌گذاری شد ادامه داد: میزان سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در صنعت برق بر حسب دلار در برنامه دوم توسعه ۶ میلیارد دلار، در برنامه سوم توسعه ۲/۶ میلیارد دلار و در برنامه چهارم و دوره دولت نهم ۷/۷ میلیارد دلار در امر تولید سرمایه‌گذاری شده است.

وی در خصوص ظرفیت شبكه برق كشور تا پایان چشم‌انداز ۲۰ ساله (۱۴۰۴) كشور گفت:ظرفیت شبكه برق كشور تا پایان چشم‌انداز ۲۰ ساله (۱۴۰۴) با رشد ۷ درصدی به ۱۵۹ هزار مگاوات خواهد رسید.

بهزاد خاطر نشان كرد:ابرنامه‌ریزی ها نشان می‌دهد كه سالانه باید حدود ۵/۲ میلیارد یورو در صنعت برق سرمایه‌گذاری شود تا به طور میانگین ۵ هزار مگاوات برق وارد مدار شود بنابراین چنانچه این برنامه تا پایان چشم‌انداز ۲۰ ساله اجرا شود ، ضریب ذخیره نیروگاهی كشور ۱۷ درصد می شود.